En

Gweithdy Torch Nadolig

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£30.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Rhagfyr 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
18:00 - 21:00

Yn gryno

Bydd y gweithdy hwn yn ymdrin â dyluniadau a thechnegau blodeuwriaeth a ddefnyddir i wneud torch drws.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Y rheiny sy'n awyddus dysgu sut i wneud torchau Nadolig addurnol.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich addysgu chi'r egwyddorion sylfaenol ac yn darparu canllaw ymarferol i greu torch Nadolig, y byddwch wedi'i greu'n llwyddiannus erbyn i chi gwblhau'r cwrs.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd eich tiwtor yn eich cyflenwi chi â deunyddiau sydd wedi'u cynnwys yn y ffi ymrestru

Efallai y dymunech ddod â'ch siswrn Blodeuwriaeth a chyllell eich hun. Gall y gwaith fod yn flêr, felly efallai yr hoffech wisgo ffedog.

Ble alla i astudio Gweithdy Torch Nadolig?

ESCE3203AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 10 Rhagfyr 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr