En

Gwaith Crosio i Ddechreuwyr

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£25.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Hydref 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
18:00

Hyd

Hyd
29 wythnos

Yn gryno

Mae enw'r cwrs hwn, Gwaith Crosio i Ddechreuwyr, yn dweud y cwbl - mae wedi'i ddylunio ar gyfer dechreuwyr!

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Unigolion creadigol brwd sy'n awyddus dysgu sgil newydd neu ddod o hyd i hobi creadigol.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs cyflwyniadol hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau a hyder ym mhwythau a thechnegau crochet sy'n ofynnol i wneud dillad ac eitemau addurniadol syml.

Gan ddefnyddio termau crochet yn seiliedig ar eirfa'r Unol Daleithiau, ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu:

  • cadwynau
  • pwythau crochet unigol, dwbl a threbl
  • sut i ddarllen a dilyn patrymau crochet
  • gwaith crochet cylchol
  • rhesi a throi
  • cynyddu a lleihau pwythau

Bydd bob sesiwn yn para am ddwy awr ac yn eich caniatáu chi i ymarfer y gwahanol bwythau a chynhyrchu darn o waith sylfaenol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod wythnos un, cewch edau gwnïo trwchus a bachyn crochet 6mm. Bydd yr eitemau isod yn ofynnol ar gyfer gwersi dilynol ac yn cael eu trafod yn ystod y sesiynau:

  • Bachau crochet o faint amrywiol
  • Gwau dwbl ac edau drwchus mewn amrywiaeth o      ddeunyddiau
  • Nodwydd tapestri (neu gyfwerth) ar gyfer      prosiectau gwnïo/gwehyddu tameidiau

Efallai y bydd rhaid prynu ychydig mwy o eitemau yn ystod y cwrs.

 

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Gwaith Crosio i Ddechreuwyr?

EPCE3195AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 14 Hydref 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr