En

Gwaith Crosio i Ddechreuwyr

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
24 Hydref 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
29 wythnos

Yn gryno

Mae enw'r cwrs hwn, Gwaith Crosio i Ddechreuwyr, yn dweud y cwbl - mae wedi'i ddylunio ar gyfer dechreuwyr!

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Unigolion creadigol brwd sy'n awyddus dysgu sgil newydd neu ddod o hyd i hobi creadigol.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs cyflwyniadol hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau a hyder ym mhwythau a thechnegau crochet sy'n ofynnol i wneud dillad ac eitemau addurniadol syml.

Gan ddefnyddio termau crochet yn seiliedig ar eirfa'r Unol Daleithiau, ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu:

  • cadwynau
  • pwythau crochet unigol, dwbl a threbl
  • sut i ddarllen a dilyn patrymau crochet
  • gwaith crochet cylchol
  • rhesi a throi
  • cynyddu a lleihau pwythau

Bydd bob sesiwn yn para am ddwy awr ac yn eich caniatáu chi i ymarfer y gwahanol bwythau a chynhyrchu darn o waith sylfaenol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod wythnos un, cewch edau gwnïo trwchus a bachyn crochet 6mm. Bydd yr eitemau isod yn ofynnol ar gyfer gwersi dilynol ac yn cael eu trafod yn ystod y sesiynau:

  • Bachau crochet o faint amrywiol
  • Gwau dwbl ac edau drwchus mewn amrywiaeth o      ddeunyddiau
  • Nodwydd tapestri (neu gyfwerth) ar gyfer      prosiectau gwnïo/gwehyddu tameidiau

Efallai y bydd rhaid prynu ychydig mwy o eitemau yn ystod y cwrs.

 

Ble alla i astudio Gwaith Crosio i Ddechreuwyr?

EPCE3195AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 24 Hydref 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr