En

Cerameg

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Tachwedd 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs hwyliog a chreadigol sy'n cynnig cyfle i chi archwilio, datblygu, dylunio, addurno a gwneud eich serameg greadigol eich hun.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Rhywun sydd â diddordeb brwd mewn serameg

... Dechreuwr llwyr

... Rhywun sydd â phrofiad ac eisiau ehangu eu sgiliau.

Cynnwys y cwrs

Bob wythnos, byddwch yn cael cyfle i ehangu eich profiad o waith serameg drwy roi cynnig ar ystod o dechnegau fel adeiladu â llaw, taflu, castio slip, mowldio gwasg a gwydr. Byddwch yn datblygu eich sgiliau drwy arddangosiadau a chyfarwyddyd.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch wedi dysgu amrywiaeth o sgiliau y gallwch eu datblygu a’u meithrin. Bydd gennych hefyd gasgliad o ddarnau y tynnwyd lluniau ohonynt yn ein stiwdio ar gyfer eich portffolio, a gallwch fynd â nhw adref gyda chi. 

Erbyn diwedd y cwrs dylech deimlo'n fwy hyderus ac yn gallu defnyddio'r technegau a ddysgoch yn ystod y cwrs i ddatblygu'ch diddordeb mewn serameg.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau gydol y flwyddyn.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw:

 • Tecstilau
 • Cerameg
 • Gwneud Printiau
 • Ffotograffiaeth
 • Argraffu 3D
 • Ymarfer Llesiant Creadigol a'r Celfyddydau
 • Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live
 • Y Celfyddydau Perfformio
 • Canu ar gyfer Pleser
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Uwchgylchu Dodrefn a Chrefft
 • Gwneud Gemwaith
 • Lluniadu Digidol gan ddefnyddio Procreate
 • Lansio Menter/Busnes Creadigol

Darperir yr holl offer yn ystod y cwrs hwn.

Ble alla i astudio Cerameg?

CCCE3159AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 06 Tachwedd 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr