En

Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwyliwr Safle (SSSTS)

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
15 Awst 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Iau a Dydd Gwener
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

Os ydych mewn rôl oruchwyliol, bydd angen i chi allu helpu i gynllunio a threfnu iechyd a diogelwch ar y safle.

 

 

Mae’r cwrs hwn yn eich darparu gyda’r wybodaeth a’r sgiliau sydd arnoch eu hangen, yn ogystal ag amlinellu’r cyfrifoldebau y mae’n ofynnol i chi eu cyflawni yn gyfreithiol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sydd wedi neu ar fin ymgymryd â chyfrifoldebau goruchwyliol

…eich cyflwyno i faterion iechyd and diogelwch, lles a’r amgylchedd

…deall y cyfrifoldebau cyfreithiol sy’n berthnasol i’ch gweithgareddau gwaith

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs deuddydd hanfodol hwn yn cwmpasu:

  • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
  • Heriau safle penodol ar gyfer goruchwylwyr
  • Sgyrsiau Blwch Offer Effeithiol
  • Goruchwyliaeth iechyd galwedigaethol
  • Diogelwch ymddygiadol

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl y cwrs, fe allech benderfynu symud ymlaen i’r Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS).

Ble alla i astudio Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Goruchwyliwr Safle (SSSTS)?

NCCE2765AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 15 Awst 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr