En

Barbro i ddechrewyr

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£135.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
17 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn addysgu dechreuwyr ynghylch sgiliau hanfodol barbro gan gynnwys technegau siswrn a chlipiwr; ac yn mynd i'r afael â thorri gwallt, siapio barf a thacluso'r wyneb.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... dechreuwyr llwyr sydd eisiau cyflwyniad i farbro

... trinwyr gwallt sydd eisiau datblygu eu sgiliau a thechnegau barbro

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall ffasiynau ymbincio dynion a'ch cyflwyno i ystod o dechnegau a gwasanaethau y mae barbwr cyfoes yn eu cynnig.

 

Beth fyddwch yn ei ddysgu:

  • Technegau crib, siswrn a chlipiwr sylfaenol
  • Gofal ac ymgynghori â chleient
  • Gofal a diogelwch offer
  • Torri, trimio a steilio gwallt, barfau a mwstashis

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, dim ond diddordeb mewn dysgu sgiliau barbro.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn cael eich cynghori ynghylch prynu offer a blociau i ymarfer eich sgiliau yn ystod wythnos gyntaf y cwrs.

Wedi ichi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, os hoffech chi barhau i ddatblygu eich sgiliau, gallech symud ymlaen at gwrs Barbro NVQ Lefel 2.

Ble alla i astudio Barbro i ddechrewyr?

NCCE2455AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 10 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr