En

VTCT Tystysgrif VTCT mewn Tylino Swedeg Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£330.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn eich darparu â sgiliau a gwybodaeth hanfodol, yn ogystal â chymhwyster proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant mewn Tylino Corff Swedaidd, gan eich galluogi chi i ennill yswiriant i weithio â chleientiaid a gwella eich rhagolygon cyflogaeth.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant harddwch, yn arbennig mewn amgylchedd sba sy'n cynnig ystod o therapïau.

Cynnwys y cwrs

Pwrpas y cymhwyster hwn yw datblygu eich sgiliau mewn darparu triniaethau tylino corff i lefel uchel o allu galwedigaethol, i'ch galluogi chi i ddarparu eich gwasanaethau eich hun i gleientiaid.

Yn ystod y cwrs hwn byddwch chi'n astudio:

  • Iechyd a Diogelwch
  • Gofal a Chysylltiad â Chleientiaid
  • Anatomeg a ffisioleg
  • Osgo a gwallau osgo cyffredin
  • Symudiadau Tylino Swedaidd a ffyrdd o'u cymhwyso
  • Gwrthrybuddion i dylino, a gwrth-weithredoedd a ellir eu profi ar ôl tylino
  • Canllawiau ôl-ofal a gofal yn y cartref

I ddechrau, bydd dosbarthiadau ymarferol yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau tylino personol ar fyfyrwyr eraill; unwaith eich bod wedi ennill rhywfaint o hyder, byddwch chi'n gweithio ar gleientiaid sy’n talu ar gyfer astudiaethau achos ac asesiad. Byddwch chi'n ymgymryd â gwaith theori ac astudiaeth yn y cartref sy'n hanfodol ar gyfer rhywfaint o waith anatomegol, ffisiolegol a phrosiect, ac fe'ch asesir ar waith ymarferol ac yn ystod gwersi theori.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu gwisg clinig sy'n costio oddeutu £45.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio VTCT Tystysgrif VTCT mewn Tylino Swedeg Lefel 3?

CPCE2416AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr