VTCT Tystysgrif mewn Tylino'r Corff a Therapi Cerrig Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£280.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
12 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn rhoi ichi'r sgiliau a'r wybodaeth hanfodol, ynghyd â chymhwyster proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant mewn Tylino'r Corff ar ffurf Swedaidd a Therapi Cerrig, gan eich galluogi chi i ennill yswiriant i weithio gyda chleientiaid a gwella'ch rhagolygon cyflogaeth.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant harddwch, yn arbennig mewn amgylchedd sba sy'n cynnig ystod o therapïau.

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn astudio:

  • Iechyd a diogelwch
  • Anatomi a ffisioleg
  • Osgo a diffygion osgo cyffredin
  • Symudiadau Tylino ar ffurf Swedaidd a Therapi Cerrig a'u cymwysiadau
  • Gwrtharwyddion tylino, a gwrthweithredoedd a all gael eu profi ar ôl tylino
  • Ôl-ofal a chyngor am ofal yn y cartref

I ddechrau, bydd dosbarthiadau ymarferol yn eich caniatáu chi i ddatblygu'ch sgiliau tylino personol ar fyfyrwyr eraill; unwaith y byddwch wedi magu hyder, byddwch yn gweithio ar gleientiaid sy'n talu ar gyfer astudiaethau achos ac asesiadau. Byddwch yn ymgymryd â gwaith damcaniaethol ac astudiaeth adref sy'n hanfodol i beth gwaith anatomi, ffisioleg, prosiectau, ac yn cael eich asesu ar waith ymarferol ac mewn gwersi damcaniaethol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu gwisg clinig sy'n costio oddeutu £45.

Ble alla i astudio VTCT Tystysgrif mewn Tylino'r Corff a Therapi Cerrig Lefel 3?

CPCE2416AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 12 Medi 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr