En

BTEC Tystysgrif mewn Peirianneg (Gweithgynhyrchu Uwch) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

 • 5 TGAU gradd A* i C. Mae’n rhaid i hyn gynnwys gradd B mewn Mathemateg ac o leiaf gradd C mewn Gwyddoniaeth ac Iaith Saesneg (neu Gymraeg fel iaith gyntaf)

neu

 • Gymhwyster Lefel 2 perthnasol a gradd B ar gyfer TGAU Mathemateg

Yn gryno

Mae angen ar ddiwydiant gweithgynhyrchu modern weithlu sy’n gallu defnyddio’r deunyddiau cyfansawdd diweddaraf, peiriannau wedi’u hawtomeiddio gan gyfrifiadur cyfoes, a thechnegau argraffu 3D. Bydd y cwrs BTEC Diploma Estynedig hwn yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i chi er mwyn bod ar flaen y gad yn y diwydiant hwn sy’n newid yn gyflym. Mae’n gyfwerth â 3 chymhwyster Safon Uwch.

Dyma'r cwrs i chi os...

... os hoffech chi yrfa mewn peirianneg weithgynhyrchu fodern

... os hoffech chi weithio gyda phrosesau gweithgynhyrchu cyfoes

... os ydych chi’n dwlu ar weld syniadau am gynnyrch newydd yn cael eu gwireddu

Beth fyddaf yn ei wneud?

Caiff y cwrs hwn ei asesu trwy ystod o weithgareddau gweithdy ymarferol, aseiniadau a phrofion ar-lein allanol.

Trwy astudio ar y cwrs hwn, byddwch chi’n:

 • Datblygu’r egwyddorion mathemateg, trydanol a mecanyddol sylfaenol angenrheidiol ar gyfer diwydiant.
 • Dysgu am ddiwydiant a’r disgwyliadau wrth weithio ym maes gweithgynhyrchu.
 • Cyflawni tasgau ymarferol mewn gweithdai o’r radd flaenaf gan gynnwys gweithio gyda pheiriannau modern a reolir gan gyfrifiadur, peiriannau argraffu a sganio 3D.
 • Dysgu sut i ddatblygu eich syniadau am gynnyrch gan ddefnyddio technegau dylunio a gweithgynhyrchu â chymorth cyfrifiadur.

Yn yr ail flwyddyn, byddwch chi’n gallu tynnu’r holl sgiliau at ei gilydd mewn prosiect sy’n berthnasol i ddiwydiant.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch chi’n ennill

 • BTEC Diploma Estynedig mewn Peirianneg (Gweithgynhyrchu)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, bydd angen:

 • 5 TGAU gradd A* i C. Mae’n rhaid i hyn gynnwys gradd B mewn Mathemateg ac o leiaf gradd C mewn Gwyddoniaeth ac Iaith Saesneg (neu Gymraeg fel iaith gyntaf)

neu

 • Gymhwyster Lefel 2 perthnasol a gradd B ar gyfer TGAU Mathemateg

Hefyd, rhoddir ystyriaeth i fyfyrwyr hyn nad ydynt yn bodloni’r meini prawf uchod yn llawn ond maent yn meddu ar brofiad perthnasol. Bydd hyn yn cael ei benderfynu trwy gynnal trafodaeth ag arweinydd y cwrs.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar gwblhau’r cwrs, gallech chi symud i:

 • Addysg Uwch megis cwrs HNC/D neu gwrs gradd
 • Prentisiaeth yn niwydiant gweithgynhyrchu / peirianneg
 • Byd gwaith
Ble alla i astudio BTEC Tystysgrif mewn Peirianneg (Gweithgynhyrchu Uwch) Lefel 3?

NFBE0021AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr