En

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Cerddoriaeth Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023
*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae’r cwrs yma yn cwmpasu amrywiaeth eang o berfformio, cyfansoddi, recordio a hanes cerddoriaeth. 

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych gariad at gerddoriaeth
... Oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa gerddorol neu swydd yn y celfyddydau perfformiadol
... Ydych yn frwd dros fod yn greadigol!

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd gennych fynediad i theatr o’r radd flaenaf gyda chyfleusterau sain a goleuo a ddefnyddir yn ystod eich gweithdai a’ch nosweithiau cerddorol. Byddwch yn defnyddio ein cyfresi Mac gan redeg Logic X ar gyfer dilyniant a’n stiwdio recordio bwrpasol ar gyfer y recordio demo hollbwysig.

Byddwch yn ymarfer, trefnu a pherfformio mewn 3 digwyddiad cerddorol o bwys gydol y flwyddyn. Bydd eich sgiliau fel cerddor ac fel aelod o dîm yn cael eu datblygu a’u herio.

Mae astudio yn cynnwys:

 • Technegau perfformio cerddoriaeth
 • Sesiynau ac Arddulliau Cerddorol
 • Y diwydiant cerdd
 • Trefnu a chyfansoddi
 • Cyfrifiaduron a cherddoriaeth
 • Technegau recordio sain
 • Hanes cerddoriaeth boblogaidd
 • Sain ar gyfer delweddau symudol

Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus, trwy aseiniadau ymarferol yn bennaf, gyda gwaith ysgrifenedig yn ategu’r sgiliau a ddatblygir gan fyfyrwyr cerdd a byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cofrestru, bydd angen o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 gyda Theilyngdod a TGAU Gradd C neu uwch mewn Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn ofynnol, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunanysgogiad, gallu creadigol ac awydd i lwyddo. 

Mae’n rhaid i chi allu chwarae offeryn a chynghorir lleiswyr i allu chwarae, neu fynd ati i ddysgu chwarae, offeryn

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau diploma 90-credyd Blwyddyn 1 yn eich galluogi i symud ymlaen i’r ail flwyddyn a chwblhau’r Diploma Estynedig llawn. O’r fan honno, mae llwybrau cynnydd yn cynnwys Gradd Sylfaen mewn Technoleg Cerdd (ar gael ar Gampws Crosskeys) a chyrsiau HND mewn Celfyddydau Perfformiadol, Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerdd, neu waith fel perfformiwr neu dechnegydd.

Gyrfaoedd posibl yn y diwydiant cerddoriaeth:

 • Rheolwr digwyddiadau, Arbenigwr PPC, Cynorthwyydd darlledu radio, Cynhyrchydd radio
 • Rheolwr llwyfan theatr
 • Cyfansoddwr, cyfryngau a chysylltiadau (diwydiannau cerddoriaeth), theatr gerdd, ysgrifennu caneuon, peirianneg sain, technoleg sain, rheolaeth llwyfan, canu cefndir, blogiwr, asiant archebu, troellwr disgiau, rheolwr digwyddiadau, technegydd offerynnau, athro/athrawes cerdd, therapydd cerdd, cyfarwyddwr cerdd, cerddor sesiwn/cerddorfa
 • Cynhyrchydd radio, peiriannydd recordio, canwr, rheolwr teithiau
 • Cynhyrchydd cerdd, newyddiadurwr cerdd, hyrwyddwr cyngherddau, Rheolwr A&R

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel rhan o’r gofynion mynediad bydd disgwyl i chi fynychu sesiwn brofi lle byddwch yn cymryd rhan mewn clyweliad.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Cerddoriaeth Lefel 3?

CFBE0006AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr