En

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Dyma'r cwrs i chi os...

...hoffech weithio i'r lluoedd arfog, gwasanaethau carchar neu'r gwasanaethau brys

...hoffech yrfa mewn sefydliadau cysylltiedig â gwasanaeth cymunedol

...hoffech gyfuniad o astudio ymarferol ac yn yr ystafell ddosbarth

 Nod y cymhwyster hwn yw rhoi amrywiaeth eang o sgiliau, priodoleddau a rhinweddau i ddysgwyr i fynd ymlaen at addysg uwch neu gyflogaeth o fewn y gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, byddwch angen:

  • O leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg
  • NEU gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol ar Radd Teilyngdod gyda TGAU mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg ar Radd C neu uwch.

Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ac mae cyfranogiad ymarferol yn hanfodol i gwblhau'r cwrs hwn.

Glynu wrth god ymddygiad y coleg.

Gweithio'n annibynnol ac mewn grwpiau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Costau ychwanegol ar gampws Crosskeys yn cynnwys:

  • £80 am git ysgol
  • £45 am weithgareddau awyr agored

Mae ffi ychwanegol o £40 ar gyfer y cwrs hwn er mwyn cofrestru gyda Gwobr Dug Caeredin.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai Lefel 3?

EFBE0004AC
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr