En

EAL Dyfarniad mewn Gosodiadau Trydanol:- Arolygu a Phrofi/Gwirio Cychwynnol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno astudio Gosodiadau Trydanol – Arolygu a Phrofi/Gwirio Cychwynnol.

Ble alla i astudio EAL Dyfarniad mewn Gosodiadau Trydanol:- Arolygu a Phrofi/Gwirio Cychwynnol Lefel 3?

ECAW0284AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 18 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr