En

City & Guilds Tystysgrif mewn Cwympo a Phrosesu Coed Mân Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Astudiaethau Tir, Gofal Anifeiliaid a Cheffylau

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
15 Ionawr 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher i Dydd Gwener
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
3 ddiwrnod

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond mae’n rhaid i chi fod yn 19 oed o leiaf, ac wedi cwblhau’r cwrs Llifau Cadwyn a Gweithdrefnau Perthnasol NPTC ar gynnal a chadw a chroes dorri.

Yn gryno

Yn ddelfrydol os ydych mewn proffesiwn awyr agored neu'n gweithio mewn amaethyddiaeth, mae'r cwrs hwn yn addysgu sgiliau allweddol torri coed bychain ichi.

 

I gynnwys coed hyd at 380mm sy’n cael eu torri i gyfeiriad penodol, gan ystyried maint, pwysau, cyflwr a rhywogaeth y coed. Bydd hyn yn cynnwys torri coed sydd yn sefyll yn ogystal â choed pendrwm, a’r rhai sy’n cael eu pwysoli i gyfeiriad penodol.

Dyma'r cwrs i chi os...

...gyrfa mewn swydd awyr agored, megis garddio, rheoli coetir neu amaethyddiaet

 

….y rhai sydd eisoes wedi dilyn y cwrs Gweithdrefnau sy’n Berthnasol â Llifau Cadwyn NPTC ar ddiogelwch, cynnal a chadw a chroes dorri llifau cadwyn.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Gan adeiladu ar y pynciau yr ymdriniwyd â nhw ar y cwrs CS30, yn cynnwys deddfwriaeth gyfredol, hanfodion gweithredu llifiau cadwyn a defnyddio a chynnal a chadw llifiau cadwyn yn ddiogel, mae'r cwrs hwn yn mynd ymlaen i roi sylw i dorri coed hyd at 380mm mewn diamedr.

 

Wedi ichi ei gwblhau, gallwch fynd ymlaen i astudio cyrsiau CS32, CS38 a CS39 y NPTC.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi ddod â:

  • Eich dillad diogelwch personol eich hun - ond gellir darparu'r rhain os yw hynny'n angenrheidiol
  • Dau lun maint pasbort
  • Bocs bwyd a fflasg, er bydd lluniaeth ar gael i'w brynu ar y safle.

Mae'r cwrs yn para am dri diwrnod, yn ogystal ag asesiad hanner diwrnod.

Ble alla i astudio City & Guilds Tystysgrif mewn Cwympo a Phrosesu Coed Mân Lefel 2?

UPAW0257AB
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 15 Ionawr 2025

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr