En

CBAC Cyfrifiadureg UG Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gofrestru, bydd angen o leiaf 5 cymhwyster TGAU, gradd C neu uwch, gan gynnwys gradd B mewn Mathemateg/Mathemateg Rifedd neu radd A ar gyfer TGAU mewn Cyfrifiadureg.

Yn gryno

Mae’r cwrs yn cynnig cyfle i ddysgu am greu cymwysiadau meddalwedd a datblygu sgiliau i ddatrys problemau ynghyd â dealltwriaeth o egwyddorion a chysyniadau sylfaenol Cyfrifiadureg.

Dyma'r cwrs i chi os...

...ydych am gyfuniad o astudiaeth ymarferol a damcaniaethol

...rydych chi’n mwynhau gweithio â phobl eraill

...rydych chi’n dwlu ar fod yn greadigol

...rydych chi’n meddwl yn ddadansoddol ac rydych chi’n mwynhau datrys problemau

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn ymdrin â dealltwriaeth o systemau cyfrifiadur, yn cynnwys meddalwedd, caledwedd a chyfathrebiadau data, prif egwyddorion dadansoddi systemau, rhesymeg, algorithmau a chynrychioli data.

Lefel UG:

  • Uned 1 - Hanfodion Cyfrifiadureg
  • Uned 2 - Rhaglennu Ymarferol i Ddatrys Problemau

Safon Uwch:

  • Uned 3 - Rhaglennu a Datblygu Systemau
  • Uned 4 - Pensaernïaeth Cyfrifiadur, Data, Cyfathrebu a Chymwysiadau
  • Uned 5 - Datrysiad wedi'i Raglennu i Broblem

Asesir drwy dasgau gwaith cwrs ymarferol ac arholiad yn y flwyddyn UG ac U. Byddwch yn ennill cymwysterau mewn:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

 I gofrestru, bydd angen o leiaf 5 cymhwyster TGAU, gradd C neu uwch, gan gynnwys gradd B mewn Mathemateg/Mathemateg Rifedd neu radd A ar gyfer TGAU mewn Cyfrifiadureg.

Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

  • Gradd mewn Cyfrifiadureg, neu bwnc cysylltiedig, megis Mathemateg, Ffiseg, Peirianneg neu unrhyw gwrs Gwyddoniaeth mewn Addysg Uwch.
  • Prentisiaethau mewn Cyfrifiadureg
  • Cyflogaeth yn y sector TG

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gostau teithio ymweliadau addysgol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Cyfrifiadureg UG Lefel 3?

EFAS0111A1
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr