En

Campysau yn Cau

Campysau yn Cau

Diweddarwyd diwethaf: 04/12/2023 07:25

Pan fydd y campws yn cau, gwiriwch y wybodaeth ynghylch eich campws chi isod.

Gwneir pob ymdrech i ddod â’r wybodaeth ddiweddaraf atoch cyn gynted ag y bydd diweddariadau ar gael, gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd. Bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu postio ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Gwybodaeth am dywydd garw

Mae diogelwch ein dysgwyr yn hollbwysig bob amser, a dylai dysgwyr deithio dim ond os a phryd y mae’n ddiogel i wneud hynny. Gwisgwch esgidiau synhwyrol er mwyn osgoi llithro.

Yn ystod tywydd garw ni fyddwn yn gallu ymateb i ymholiadau unigol ar y cyfryngau cymdeithasol. Efallai y bydd y sylwadau’n cael eu diffodd i sicrhau ein bod yn rhoi unrhyw ddiweddariadau i chi yn gyflym ac yn glir.

AR AGOR
AR AGOR
AR AGOR
AR AGOR
AR AGOR