Cam 6

CAIS WEDI EI HANFON

Diolch i chi am eich cais

Oherwydd sefyllfa bresennol pandemig COVID-19, bydd cynigion amodol yn cael eu cynnig yn hytrach na chyfweliadau, yn seiliedig ar raddau disgwyliedig/gwirioneddol y bu i chi eu cynnwys ar y ffurflen gais. Os nad ydych wedi darparu graddau, neu digon o raddau disgwyliedig/gwirioneddol, byddwn mewn cysylltiad yn fuan drwy e-bost. Os gwnaethoch ddarparu graddau, byddwch yn derbyn cynnig amodol drwy e-bost, a bydd cyfarwyddiadau ar sut allwch chi dderbyn y cynnig ynghlwm â’r e-bost.

GWIRIWCH EICH E-BOST AM DDIWEDDARIADAU YN RHEOLAIDD

Tîm Derbyn Myfyrwyr Coleg Gwent: