En

Active IQ Tystysgrif IQ Actif mewn Hyfforddiant Personol Uwch Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Iau
Amser Dechrau

Amser Dechrau
12:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
17 wythnos

Yn gryno

Mae maes hyfforddiant personol ac anghenion hyfforddwyr personol proffesiynol modern yn datblygu'n gyflym yn unol ag anghenion a nodau eang y cleientiaid y maent yn eu gwasanaethu. O ganlyniad, nid yw'r diwydiant erioed wedi bod yn fwy cystadleuol. Mae hyfforddwyr personol llwyddiannus yn cael eu gyrru gan ganlyniadau ac yn gwahaniaethu'n hyderus y gwasanaethau a gynigir ganddynt i ddarparu gwasanaeth moesegol a chynnal busnes hynod lwyddiannus. Er mwyn ysgogi'r llwyddiant hwn mae dull mwy gwyddonol sy'n seiliedig ar dystiolaeth o raglennu, hyfforddi, monitro a rheoli cleientiaid sy'n trosi i gyfraddau cadw cleientiaid yn well yn ogystal â denu cleientiaid newydd.

 

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi’r gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr ddeall eu cleientiaid yn llawn, defnyddio dull rhaglennu sy'n seiliedig ar dystiolaeth a datblygu busnes hyfforddi personol llwyddiannus a chynaliadwy.

 

Mae maes hyfforddiant personol ac anghenion hyfforddwyr personol proffesiynol modern yn datblygu'n gyflym yn unol ag anghenion a nodau eang y cleientiaid y maent yn eu gwasanaethu. O ganlyniad, nid yw'r diwydiant erioed wedi bod yn fwy cystadleuol. Mae hyfforddwyr personol hynod lwyddiannus yn cael eu gyrru gan ganlyniadau ac yn gwahaniaethu'n hyderus y gwasanaethau a gynigir ganddynt i ddarparu gwasanaeth moesegol a chynnal busnes hynod lwyddiannus. Er mwyn ysgogi'r llwyddiant hwn mae dull mwy gwyddonol sy'n seiliedig ar dystiolaeth o raglennu, hyfforddi, monitro a rheoli cleientiaid sy'n trosi i gyfraddau cadw cleientiaid yn well yn ogystal â denu cleientiaid newydd.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Rydych yn teimlo fel chi moen ddatblygu eich sgiliau fel hyfforddwr personol ymhellach a darparu gwasanaeth mwy pwrpasol i'ch cleientiaid.

...Rydych am ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth fel ymarferydd hyfforddiant personol.

Cynnwys y cwrs

Mae dwy uned orfodol:

  • Technegau cymhwysol i gefnogi, gwella a rheoli taith y cleient
  • Symud cleientiaid ymlaen tuag at gyflawni nodau'n llwyddiannus

Bydd disgwyl i chi gyflawni lefel uchel o bresenoldeb a phrydlondeb fel rhan o'r cymhwyster hwn. Bydd angen i chi hefyd ddangos ymgysylltiad llawn ag elfennau ymarferol a damcaniaethol y cwrs.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ddysgwyr feddu ar Ddiploma Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol (neu gyfwerth).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r cymhwyster hwn yn darparu dilyniant i:

  • Tystysgrif Lefel 4 mewn Cryfder a Chyflyru.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn ymgymryd â thylino chwaraeon lefel 3 a 4 i gyd-fynd â'r cymhwyster hwn.

Ble alla i astudio Active IQ Tystysgrif IQ Actif mewn Hyfforddiant Personol Uwch Lefel 4?

UPCE3577AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr