Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Ionawr 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Canllaw i ddechreuwyr ar feddalwedd DJ Ableton Live a Rekord box. Mae’r cwrs hwn yn llwybr at ddatblygu rhai sgiliau cynhyrchu cerddoriaeth a DJ sylfaenol.

Ymhlith y gwersi mae paru curiadau gyda Rekordbox, lwpio byw a chyfansoddi gydag Ableton Live. Cewch ddysgu sut i olygu a chynhyrchu eich curiadau eich hun, deall effeithiau a thechnegau cynhyrchu cerddoriaeth sylfaenol

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

… unrhyw un sydd eisiau dysgu sgiliau cynhyrchu cerddoriaeth sylfaenol

… y rhai sydd eisiau datblygu Sgiliau DJ

… dysgwyr sydd eisiau dysgu sgiliau cyfansoddi a chynhyrchu eu cerddoriaeth eu hunain

Cynnwys y cwrs

Ableton: Cynhyrchu Cerddoriaeth

Edrych ar ddefnyddio MIDI/Audio yn lolfa Ableton. Datblygu sgiliau cynhyrchu gydag Ableton ac edrych ar gyfansoddi gan ddefnyddio Push 2.

Rekordbox:

Hanfodion sgiliau DJ a pharu curiadau. Defnyddio Rekordbox a pharatoi traciau i baru curiadau. Defnyddio DDJ a dysgu sut i ddefnyddio effeithiau’n fyw a chyfuno elfennau cerddorol amrywiol ar gyfer un trac creadigol.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar nos Fercher rhwng 6-9pm drwy’r flwyddyn. Bydd bob cwrs yn rhedeg am 6 wythnos, gan ddechrau a dod i ben ar yr un dyddiadau.

Y cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd yw; Creu Gemwaith, Ceramig, Ffotograffiaeth, Argraffu 3D, Creu Printiadau, Tecstilau, Ymarfer Lles a Chelfyddydau Creadigol, Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live, y Celfyddydau Perfformio a Chanu er Pleser.

Ble alla i astudio Sgiliau DJ gan ddefnyddio Ableton Live?

CCCE3567AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 11 Ionawr 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr