NCFE Diploma mewn Teithio a Thwristiaeth Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Teithio a Thwristiaeth

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Awyddus i lwyddo yn eich gyrfa? Mae’r byd i gyd o’ch blaen yn y sector teithio a thwristiaeth!

Bydd y cwrs hwn yn helpu i danio eich gyrfa, gan roi cyflwyniad uwch i chi i’r sectorau teithio, twristiaeth a lletygarwch.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Â diddordeb brwd yn y byd teithio a thwristiaeth
... Eisiau mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant teithio a thwristiaeth a mynd i lefydd gyda’ch gyrfa
... Â diddordeb mewn hyfforddiant pellach i symud eich gyrfa ymlaen yn y sector teithio a thwristiaeth.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn datblygu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer y diwydiant teithio a thwristiaeth, ynghyd â set fwy arbenigol o sgiliau i’ch gwneud chi’n fwy cyflogadwy.


Mae unedau’r cwrs yn cynnwys:

 • Gwasanaeth cwsmeriaid mewn teithio a thwristiaeth
 • Diwydiant teithio a thwristiaeth y DU
 • Cyrchfannau teithio a thwristiaeth
 • Lletygarwch mewn teithio a thwristiaeth
 • Trefnu digwyddiad
 • Profiad gwaith mewn teithio a thwristiaeth
 • Cyflwyniad i deithiau tywys
 • Gwybod am feysydd awyr a chwmnïau hedfan

Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill y cymwysterau canlynol:

 • Lefel 2 Diploma mewn Teithio a Thwristiaeth
 • Cymwysterau cefnogi priodol i ehangu eich set sgiliau a bodloni anghenion y diwydiant
 • Gweithgareddau sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg (os nad ydych chi wedi cael Gradd C neu uwch ar lefel TGAU)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch chi angen:

 • O leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch i gynnwys naill ai Mathemateg / Mathemateg Rhifedd neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf
 • NEU gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol i gynnwys naill ai TGAU Mathemateg / Rhifedd Mathemateg neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, gallwch ennill cyflogaeth yn y diwydiant teithio a thwristiaeth, neu symud ymlaen i’r lefel nesaf i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau ymhellach:

 • NCFE Lefel 3 Diploma Rhagarweiniol mewn Teithio a Thwristiaeth
 • NCFE Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Teithio a Thwristiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i ddysgwyr llawn amser brynu gwisg a fydd yn costio rhwng £90 a £140, yn ogystal â thalu am deithiau ac ymweliadau a fydd yn costio tua £100.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio NCFE Diploma mewn Teithio a Thwristiaeth Lefel 2?

CFBD0068AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr