City & Guilds / NPTC Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Gweithrediadau Cysylltiedig Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£360.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
30 Ionawr 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

Mae gan lifiau cadwyn amrywiaeth o ddefnyddiau ond gallant achosi damweiniau difrifol heb yr hyfforddiant cywir neu oherwydd nad yw sgiliau'r gweithredwr yn ddigon diweddar.

Mae'r cwrs hwn yn addysgu ymarfer iechyd a diogelwch rhagorol ac yn arddangos eich cymhwysedd mewn defnyddio llif gadwyn.

Mae'r cymhwyster eich 'porth' i gymwysterau llif gadwyn eraill a gymeradwywyd gan NPTC.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...gyrfa fel garddluniwr, triniwr coed, coedwigwr neu nifer o swyddi awyr agored

...diweddaru'ch sgiliau mewn cynnal a chadw a defnyddio llif gadwyn

Cynnwys y cwrs

Dengys y cymhwyster hwn eich bod wedi'ch asesu'n annibynnol mewn perthynas â deddfwriaeth gyfoes, hanfodion gweithredu llifgadwyn a defnyddio llifiau cadwyn yn ddiogel, a'u cynnal a chadw.

Wedi ichi ei gwblhau, gallwch fynd ymlaen i gymhwyster NPTC CS31 Torri Coed Bychain.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad, ond rhaid ichi fod yn 16 oed
neu'n hyn.

 

Mae'n rhaid i chi cwblhau'r cwrs hwn cyn cychwyn ar unrhyw gymhwyster llif gadwyn arall a gymeradwywyd gan NPTC.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi ddod â:

  • Dillad diogelwch personol - os oes rhaid, gallwn roi benthyg rhai ichi
  • Dau lun maint pasbort
  • Bocs bwyd a lluniaeth, neu arian i brynu cinio yn y coleg

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallant newid.

Ble alla i astudio City & Guilds / NPTC Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Gweithrediadau Cysylltiedig Lefel 2?

UCAW0217AD
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 30 Ionawr 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr