CBAC Cemeg UG Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Beth fyddaf yn ei wneud?

Blwyddyn 1 - Lefel UG

 • Uned 1: Iaith Cemeg, Strwythur Mater ac Adweithiau Syml.
  Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud (80 marc)
 • Uned 2: Egni, Cyfradd a Chemeg Cyfansoddion Carbon.
  Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud (80 marc)

Blwyddyn 2 - Lefel U

 • Uned 3: Cemeg Ffisegol ac Anorganig.
  Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud (80 marc)
 • Uned 4: Cemeg Organig a Dadansoddi.
  Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud (80 marc)
 • Uned 5: Ymarferol (60 marc)

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys dwy uned yn y flwyddyn gyntaf gyda thasgau ymarferol gorfodol sy'n cael eu harholi mewn dau bapur damcaniaeth. Yn yr ail flwyddyn, mae tair uned arall, sy'n cael eu harholi mewn dau bapur damcaniaeth, a thasgau ymarferol gorfodol sy'n cael eu harholi mewn arholiad ymarferol. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

Beth sy'n digwydd nesaf?

Nid yn unig yw'r camau nesaf yn cynnwys y cyrsiau Cemeg a Bioleg amlwg, ond hefyd Meddygaeth, Deintyddiaeth, Fferylliaeth, Gwyddor Filfeddygol, Gwyddorau Bwyd, Gwyddorau'r Byd, Peirianneg, Gwyddor Fforensig a Gwyddor Amgylcheddol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nodyn cynghori: rydym yn argymell bod Cemeg
lefel A yn cael ei hastudio ynghyd â Gwyddoniaeth
arall lefel A (yn unol â chanllawiau CBAC).

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Cemeg UG Lefel 3?

CFAS0109A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr