En

HNC Peirianneg Electronig a Thrydanol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£2220.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2023
*Ymrestru ar agor o hyd

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun neu Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Yn gryno

Mae ein HNC Peirianneg Drydanol Lefel 4 yn cael ei gyflwyno mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru (PDC) a byddwch yn cael eich graddio o Brifysgol De Cymru ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus.

Y nod yw creu peirianwyr gwybodus a chymwys tu hwnt a fydd yn bodloni gofynion diwydiant. Dyma raglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar y cysylltiad â byd gwaith.

Mae ein cyrsiau HNC Peirianneg yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector. Mae'r cwrs, sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol gan gyflogwyr, hefyd yn caniatáu astudio pellach ar lefel gradd a thu hwnt.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...ennill gyrfa mewn Peirianneg Drydanol

...rheiny sy’n ffafrio cyrsiau galwedigaethol, ymarferol

...unrhyw un sydd yn dymuno astudio ymhellach ym maes peirianneg

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector Peirianneg

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector.

Byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

Blwyddyn 1

 • Egwyddorion Trydanol
 • Mathemateg Peirianneg
 • Dylunio Peirianneg

Blwyddyn 2

 • Roboteg a PLCs
 • Prosiect Diwydiannol
 • Peiriannau Trydanol
 • Systemau Analog a Digidol

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

Bydd dysgwyr yn cael eu hasesu drwy waith cwrs ac arholiad.

Gofynion Mynediad

Fel arfer byddai angen o leiaf un o'r canlynol arnoch:

Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol o Deilyngdod/Teilyngdod

CC ar Lefel A

Graddau CC ar Lefel A ac C ym Magloriaeth Cymru

Mynediad i AU lle rydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 pas mewn cefndir Peirianneg

Hefyd: Llwyddiannau TGAU mewn tri phwnc gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gallwch fynd ymlaen i HND Peirianneg neu Radd Sylfaen berthnasol.

Mae cyfleoedd cyflogaeth mewn llu o sefydliadau, o fusnesau rhyngwladol i gwmnïau lleol. Mae nifer o opsiynau gyrfa cyffrous, gan gynnwys:

 • Peiriannydd Darlledu
 • Peiriannydd Trydanol
 • Peiriannydd Rheoli ac Offeryniaeth
 • Peiriannydd Electroneg
 • Peiriannydd Systemau Gweithgynhyrchu

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio HNC Peirianneg Electronig a Thrydanol?

CPHC0030AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr