HNC Peirianneg Fecanyddol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Yn gryno

Mae hon yn rhaglen alwedigaethol arbenigol sydd â phwyslais cryf ar waith. Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen drylwyr yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector, a gydnabyddir yn genedlaethol gan gyflogwyr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rheiny sydd eisiau gyrfa mewn Peirianneg, Dylunio, Gweithgynhyrchu neu Gynnal a Chadw

...myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dylunio a gweithgynhyrchu peiriannau gwres, systemau electro niwmatig a hydrolig, injan jet, cerbydau, rocedi ac awyrennau

...myfyrwyr sy’n ffafrio cyrsiau galwedigaethol, ymarferol

...unigolion rhifog, creadigol sy’n gallu cymell eu hunain

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen gadarn yn y prif gysyniadau a sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn y sector.

Byddwch yn astudio unedau, gan gynnwys:

Blwyddyn 1

  • Dylunio Peirianneg
  • Mathemateg Peirianneg
  • Gwyddoniaeth Beirianneg
  • Egwyddorion Mecanyddol

Blwyddyn 2

  • Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol
  • Deunyddiau, Eiddo, a Phrofi
  • Hanfodion Thermodynameg a Pheirannau Gwres
  • Systemau electro niwmatig a hydrolig

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a gweithdai ymarferol. 

Asesiad

Bydd dysgwyr yn cael eu hasesu drwy waith cwrs ac ambell arholiad.

Gofynion Mynediad

I ddechrau ar y cwrs hwn, bydd arnoch angen Lefel 1 Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (Beiciau Modur).

Fodd bynnag, rydym yn ystyried pob ymgeisydd ar sail unigol, a gallwch dderbyn cynnig ar sail cymwysterau, profiad a’ch proffil personol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch fynd ymlaen i HND Lefel 5 mewn Peirianneg Fecanyddol neu flwyddyn gyntaf/ail flwyddyn rhaglen gradd prifysgol.

Fel arall, gallwch symud ymlaen i swyddi technegwyr peirianneg.

Byddwch yn mynd i'r coleg am wyth awr yr wythnos, 30 wythnos y flwyddyn.

 

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio HNC Peirianneg Fecanyddol?

CPHC0029AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr