Ffotograffiaeth

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£40.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
19 Ebrill 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs hwyliog a chreadigol sy'n cynnig cyfle i chi archwilio a datblygu eich gwybodaeth o ffotograffiaeth ddigidol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Unigolion sy'n megis dechrau arni neu unigolion creadigol profiadol sydd â diddordeb brwd mewn ffotograffiaeth.

Cynnwys y cwrs

Cyflwynir y cwrs hwn drwy ddosbarth gyda'r nos. Bob wythnos, byddwch yn cael cyfle i ehangu eich profiad o ffotograffiaeth ddigidol. Byddwn yn archwilio gwahanol dechnegau o ffotograffiaeth, defnyddio ein stiwdio ffotograffig broffesiynol a dysgu sut i brosesu eich darlunio gan ddefnyddio rhaglenni Adobe CC (Photoshop, Bridge & Lightroom).

Erbyn diwedd y cwrs, dylech deimlo'n hyderus ac yn gallu defnyddio'r technegau a ddysgoch yn ystod y cwrs i ddatblygu'ch diddordeb mewn ffotograffiaeth.

I wneud y mwyaf o’r cwrs, bydd angen ichi fod â chamera SLR digidol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn cynnig cyfres o gyrsiau ar nos Fercher am 6-9pm trwy gydol y flwyddyn. Mae pob cwrs yn rhedeg am 6 wythnos, gan ddechrau a gorffen ar yr un dyddiadau a'r gost yw £40.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw; Gwneud Gemwaith, Serameg, Ffotograffiaeth, Argraffu 3D, Gwneud Printiau, Tecstilau, Lles Creadigol ac Ymarfer Celfyddydau, Sgiliau DG yn Defnyddio Ableton Live, Celfyddydau Perfformio a Chanu er Pleser.

Ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen i chi gael Camera SLR Digidol. 

Mae Dyddiadau Dechrau Cyrsiau fel a ganlyn: 

  • 09/11/2022 - 14/12/2022
  • 11/01/2023 - 15/02/2023
  • 19/04/2023 - 24/05/2023
Ble alla i astudio Ffotograffiaeth?

CCCE3515AD
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 19 Ebrill 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr