CBAC Seicoleg UG Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, Mathemateg/Rhifedd a gradd B neu uwch mewn Gwyddoniaeth

Yn gryno

Seicoleg yw'r astudiaeth wyddonol o'r meddwl ac ymddygiad. Mae'r cwrs Lefel U/UG hwn wedi'i ddylunio i ddatblygu ehangder o wybodaeth o seicoleg a sgiliau meddwl yn feirniadol sy'n hanfodol ar gyfer astudiaeth bellach.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn seicoleg
... Rydych eisiau datblygu'ch astudiaeth yn y brifysgol
... Ydych yn gweithio'n galed ac yn gallu cymell eich hun

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r flwyddyn gyntaf o astudio (Lefel UG) yn mynd i'r afael â'r meysydd canlynol:

Biolegol, seicodynamig, ymddygiadwr, gwybyddol, seicoleg gadarnhaol a dulliau ymchwil.

 

Mae'r ail flwyddyn (Lefel U) yn adeiladu ar y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a enillwyd yn y flwyddyn gyntaf. Mae'r cynnwys yn mynd i'r afael â:

Ymddygiadau troseddol, schizophrenia, straen, dadleuon mewn seicoleg a dulliau ymchwil cymhwysol.

 

Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, Mathemateg/Rhifedd Mathemateg a Gradd B neu uwch mewn Gwyddoniaeth

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae Seicoleg Lefel U yn hynod ddefnyddiol mewn ystod eang o sefyllfaoedd oherwydd y cyfuniad unigryw o sgiliau a enillir ar y cwrs. Mae ganddo fanylder fel Lefel U mewn pwnc Gwyddonol ac mae hefyd yn datblygu llythrennedd, rhifedd, a sgiliau meddwl yn feirniadol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gostau teithio ymweliadau addysgol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Seicoleg UG Lefel 3?

EFAS0073A1
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr