• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Campws Dinas Casnewydd

City of Newport Campus at Coleg Gwent, South Wales

Campws Dinas Casnewydd

Rydyn ni’n falch o fod yn rhan bwysig o’r broses o lywio adfywiad a dyfodol Casnewydd, ar y cyd gyda chymunedau, busnesau ac ysgolion lleol.


Mae ein campws mewn safle gwych, siwrne ychydig funudau’n unig mewn car o ganol y ddinas. Mae Casnewydd yn adnabyddus am ei bywyd diwylliannol bywiog, yn cynnwys digwyddiadau amrywiol, o wyliau mawr i gystadlaethau chwaraeon. Mae hyn oll yn golygu bod Casnewydd yn lle gwych i fod yn fyfyriwr.


Gallwch ddewis astudio cyrsiau academaidd neu rai galwedigaethol. Mae rhai ohonynt yn cael eu darparu ar y cyd gydag ysgolion lleol.


Gallwch hyfforddi at eich dyfodol mewn cyfleusterau arbenigol, sy’n cynnwys:

  • Salonau gwallt a harddwch (ar agor i’r cyhoedd)  
  • Gweithdai adeiladu a pheirianneg yn cynnwys weldio a ffabrigo a gwaith brics a choed, a phlymio
  • Canolfan Asesu Technegol Moduron (ATA)  
  • Canolfan Cynllun Ardystio Achrededig Nwy (ACS)
  • Canolfan Adnoddau Dysgu
  • Costa Coffee
 
Cyfeiriad Coleg Gwent
Campws Dinas Casnewydd
Heol Nash
Casnewydd
NP19 4TS

Map Google

 


Mae digonedd o le i astudio a chymdeithasu ymhob un o’n campysau, ac mae cysylltiadau Diwifr am ddim i fyfyrwyr.


Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws