• https://www.coleggwent.ac.uk/ionawr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333564

TGChTechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Rydym wedi hyfforddi cannoedd o gwmnïau ac unigolion i fod yn fwy cynhyrchiol ac effeithiol wrth ddefnyddio Microsoft Office.
 
Bydd ein hyfforddwyr profiadol yn eich tywys drwy’r sgiliau sydd arnoch eu hangen i ddatblygu’r gallu i weithio gyda rhaglenni a gwneud yn fawr o’r hyn maent yn ei gynnig.
 
Gellir teilwra’r hyfforddiant yn arbennig ar gyfer anghenion eich sefydliad a’i ddarparu yn eich gweithle ar adeg gyfleus i chi.
 
Nid oes gofynion ffurfiol ar gyfer cael eich derbyn ar y cyrsiau hyn ac mae cyrsiau ar gael ar bob lefel, o’r dechreuol i’r profiadol. Mae cyrsiau ar y rhaglenni Microsoft isod ar gael.
 

Cyrsiau TGCh 
 
I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau TG, ffoniwch 01495 333564 neu e-bostiwch business@coleggwent.ac.uk.
 
Mae manylion cyrsiau sydd ar ddod ar ein hamserlen hyfforddi.
 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws