• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333564

Arwain a RheoliRheoli

Mae tystiolaeth ddiymwad y gall rheoli ac arwain effeithiol effeithio’n fawr ar berfformiad sefydliadau o ran elw, gwerthiant, twf a goroesiad. Yn ogystal, mae busnesau sy’n buddsoddi yn hyfforddiant a datblygiad eu staff hefyd yn perfformio’n well.

Mae Coleg Gwent yn cynnig ystod o gymwysterau arwain a rheoli achrededig sy’n canolbwyntio ar wella perfformiad sefydliadau drwy hyfforddi a datblygu rheolwyr ac arweinwyr effeithiol.

Mae hyfforddwyr profiadol yn gyfrifol am y cyrsiau, sy’n cael eu cynnal yn ein canolfan hyfforddi yng Nghanol y Ddinas neu ar un o gampysau’r coleg. 

Gellir teilwra ein cyrsiau rheoli a’n hyfforddiant arwain at anghenion penodol eich sefydliad.

Cliciwch ar y cyrsiau isod neu ffoniwch 01495 333564 i gael rhagor o wybodaeth.

 
Cyrsiau Rheoli BusnesCyrsiau Rheoli Adeiladu Cyrsiau Rheoli AddysgCyrsiau Rheoli Iechyd a GofalCyrsiau Rheoli Manwerthu


Mae manylion am gyrsiau sydd ar ddod ar ein
hamserlen hyfforddi.

I gael rhagor o wybodaeth am ein Cyrsiau Rheoli ac Arwain, ffoniwch 01495 333564.Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws