• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Ein gweledigaeth, ein cenhadaeth

Our Vision Our Mission at Coleg Gwent, South Wales

Coleg Gwent
Gweledigaeth
Coleg o Ddewis.

Cenhadaeth
Gwella Cyfleoedd Bywyd.
Rhagoriaeth Addysgol.
I Bawb.Ein Gwerthoedd Creiddiol
EEnnyn rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu

Addysgu a Dysgu yw blaenoriaeth Coleg Gwent

Mae gan bawb ran mewn cyflawni rhagoriaeth


TTegwch, ymddiriedaeth a pharch at bawb
Cred Coleg Gwent y dylid gwneud popeth ar sail ymddiriedaeth, gonestrwydd a pharch


HHyrwyddo cyflawniad uwch
Cred Coleg Gwent y dylid galluogi ac annog pob aelod o staff i weithio’n flaengar i greu mentrau a syniadau a fydd yn arwain at safonau uwch


OOpsiynau a chyfleoedd eang i bawb
Cred Coleg Gwent fod gan bawb y gallu a’r hawl i dyfu a datblygu.Cefnoga iechyd a lles ei staff a’i ddysgwyr


SSicrhau llwyddiant trwy rannu’r cyfrifoldeb
Dylai pawb gyfrannu, cyfranogi ac elwa ar lwyddiant Coleg Gwent, gan adolygu a gwella eu cyfraniad yn barhaus

 
Cynllun Strategol
http://www.coleggwent.ac.uk/governance/strategic_plan_welsh.pdf 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws