• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Llais y Dysgwr

Llais y Dysgwr

Cred Coleg Gwent fod gwrando ar farn dysgwyr yn hollbwysig. Rydyn ni’n cynnig llawer o ffyrdd i chi fod yn rhan uniongyrchol o’r gwaith o asesu a llywio eich profiad dysgu yn y coleg.

Nid ni yn unig sy’n dweud hyn - rydyn ni wedi ennill sawl gwobr am y ffordd yr ydyn ni’n gweithio gyda myfyrwyr:

  • Enillydd Gwobr Llais y Dysgwr ColegauCymru 2014, ac

  • Enillydd Arloesedd Llais y Dysgwr ColegauCymru 2011

 

Rydyn ni’n gwrando ar eich barn ac yn sicrhau y bydd yn effeithio ar eich bywyd yn y Coleg. Gwnawn hyn drwy:

  • Gynrychiolwyr dosbarth

  • Undeb y Myfyrwyr

  • Myfyrwyr-lywodraethwyr a Phartneriaethau yn y Gymuned

  • Myfyrwyr yn aelodau ar fyrddau, pwyllgorau a grwpiau’r coleg

  • Cynhadledd Llais y Dysgwr

  • Cash4Change - ble gall myfyrwyr wneud cais am gyllid i wneud newidiadau yn eu campws

  • Fforwm Addysg yn y Gymuned
 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws