• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Dysgu trwy E-Ddysgu

 E-Learning

E-Ddysgu

Fel rhan o’n strategaeth i fod yn arloeswyr mewn technoleg a methodolegau dysgu newydd, rydym mewn partneriaeth â darparwr E-Ddysgu i gynnig cyrsiau E-Ddysgu ar flaen y gad i’n holl fyfyrwyr, cymunedau a busnesau. 

 

Mae’r gallu gennych yn awr i gofrestru ac elwa o unrhyw un o’r cyrsiau hyn, i’w hastudio unrhyw bryd, unrhyw le!

 

Boed eich diddordeb mewn cymwysterau proffesiynol, datblygu sgiliau neu hobïau a diddordebau personol, rydym yn sicr y bydd gennym rywbeth i chi.

  

Beth yw E-Ddysgu?

 

E-Ddysgu yw ‘dysgu electronig’, lle mae’r dysgwr yn defnyddio cyfrifiadur i astudio.

 

Wrth i dechnoleg esblygu, nid oes amheuaeth bod pwysigrwydd gallu cwblhau rhyw fath o addysg neu hyfforddiant drwy dechnoleg yn rhan sylfaenol o’n bywydau dyddiol.

 

Cyn i dechnoleg esblygu, cyflwynwyd y math hwn o hyfforddiant trwy hyfforddiant o bell neu trwy ohebiaeth. Datblygodd yn fuan i ddysgu ar-lein lle roedd deunydd y cwrs ar gael ar-lein. Rydym yn awr mewn byd o E-Ddysgu lle harneisiwn yr holl dechnoleg ddigidol o’n hamgylch i wneud ein cyrsiau yn ATYNIADOL, EFFEITHIOL, HYGYRCH a FFORDDIADWY.

  

Mae llawer o fanteision i E-Ddysgu. Dyma ychydig ohonynt:

 

• Mae’n rhatach – lleihau costau dynol, teithio ac ystafelloedd dosbarth

 

• Mae’n fwy hyblyg – Ystyrir astudio fel ‘ar alw’. Rydych yn rheoli lle a phryd yr ydych eisiau dysgu

 

• Cyfamserol – Gall holl ddeunydd hyfforddiant gael ei ddiweddaru a byddai holl fyfyrwyr yn dysgu yn awtomatig o’r cynnwys diweddaraf

 

• Tystiolaeth – Mae tracio cynnydd, adroddiadau cwblhau a thystysgrifau y gellir eu lawrlwytho yn sicrhau y dilysir popeth a ddysgwch

  

• Cyson – Mae’n rhoi neges gyson. Mae felly yn dileu problemau, gyda hyfforddwyr gwahanol yn dysgu deunydd ychydig yn wahanol ar yr un pwnc

 

• Mae’n fwy addas i’r amgylchedd – Nid oes raid i chi deithio a nid yw’n defnyddio llawer iawn o bapur!

 

 

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau E-Ddysgu heddiw. Rydym yn siŵr o fod â rhywbeth i chi. 

 

 

 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws