• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Canolfannau adeiladuCanolfannau adeiladu

Mae gyda ni weithdai arbenigol ar gyfer pob crefft adeiladu, gydag offer a theclynnau o safon ddiwydiannol, ac amrediad o ystafelloedd TG.

 

Mae myfyrwyr o wahanol grefftau adeiladu yn dysgu ar y cyd – fel y byddent ar safle adeiladu go iawn. Byddant yn dysgu am y rheoliadau i gyd a deddfau iechyd a diogelwch. Bydd hyn oll yn creu profiad realistig o’r byd gwaith. 

 

Oes gyda chi ddiddordeb mewn astudio Adeiladu yng Ngholeg Gwent? Ymgeisiwch nawr am le ar un o’n cyrsiau cyffrous yn y diwydiant hwn sy’n rhoi cymaint o foddhad.Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws