• https://www.coleggwent.ac.uk/ionawr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Sut i ymgeisio

Sut i ymgeisio

1. Cwblhewch ffurflen gais

AR-LEIN: Defnyddiwch y ddolen sy’n rhoi gwybodaeth am y cwrs

FFÔN: Ffoniwch 01495 333 355 i ofyn am ffurflen gais

POST/E-BOST: Lawr lwythwch ffurflen gais ac yna, naill ai:

  • Ei phostio i’r adran WBL Ganolog ar gampws Pont-y-pŵl, Blaendare Road, Pont-y-pŵl NP4 5YE neu

  • E-bostiwch hi i wbl@coleggwent.ac.uk

MEWN PERSON: Yn unrhyw un o’n pum campws

 

2. Cyngor a chanllaw cyrsiau

Bydd eich cyflogai yn cael ei wahodd i’r coleg lle byddwn yn rhoi cyngor a chanllawiau ynghylch y pecyn prentisiaeth. Cynhelir y sesiwn ar ôl 4pm er mwyn peidio ag amharu ar drefniadau gwaith.

 

3. Cytundeb tair-ffordd ac ystod gwaith

Bydd un o’n Haseswyr Dysgu yn y Gweithle yn trefnu i ymweld â chi i drafod yr ystod gwaith sydd ei angen ar eich cyflogai i gyflawni’r rhaglen Prentisiaeth ac i arwyddo Cytundeb Tair-ffordd.

 

4. Iechyd a Diogelwch

Bydd un o’n Cydlynwyr Iechyd a Diogelwch yn trefnu ymweliad â chi i wneud yr asesiadau Iechyd a Diogelwch angenrheidiol. 

 

5. Ymrestru

Bydd angen i’ch cyflogai ddod i mewn ac ymrestru ar ôl iddo/iddi dderbyn lle ar y cwrs, ac ar ôl i’r cwmni arwyddo’r Cytundeb tair-ffordd a phasio’r asesiadau iechyd a diogelwch. Byddwn yn sicrhau eich bod chi a’ch cyflogai’n gwybod y dyddiad a’r amser o flaen llaw.

 


6.   Dogfennau Tystiolaeth ar gyfer cofrestraid

-   Cerdyn plastig Yswiriant Gwladol neu lythyr CThEM neu Basbort Llawn
-   Tystysgrif Cymhwyster Uchaf
-   Slip cyflog neu gontract cyflogaeth diweddaraf neu ohebiaeth gan gyflogwr
-   Trwyddedd yrru (llawn neu dros dro) neu dystysgrif geni
-   Prawf o gyfeiriad cartref


Os ydych yn ansicr o'r dogfennau mae angen i chi eu cyflwyno, cysylltwch a ni ar 01495 333355 neu apprenticeships@coleggwent.ac.uk

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws