• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Meysydd astudio

Er mwyn Rhagori

Dewis cwrs 

Yma yng Ngholeg Gwent, mae gennym ystod o gyrsiau llawn amser i ddewis o’u plith –248 i fod yn fanwl gywir! Pam na wnewch chi ddilyn ôl-traed ein myfyrwyr a lwyddodd i sicrhau cyfradd basio Lefel A o 99%* y llynedd?

*uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru a’r DU

Yn wir mae yna rywbeth i bawb; o bynciau Lefel A megis Cerdd a TGCh i gyrsiau mewn Peirianneg a Chelf a phopeth yn y canol.

Felly gwnewch gais heddiw, byddwch yn astudio yn un o’r colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru!

Cliciwch ar y meysydd pwnc isod i ddod o hyd i gwrs sy’n addas i chi. Noder bod rhai cyrsiau ond ar gael ar gampysau penodol – mae’r wybodaeth hon ar gael ar bob tudalen cwrs.

 

 

 

 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws