• https://www.coleggwent.ac.uk/ionawr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Prentisiaethau

Oes gennych chi ddiddorbed mewn bod yn brentis?

Elani mae Coleg Gwent yn cynnig Prentisiaethau newydd cyffrous mewn adeiladu, peirianneg ac iechyd a gofal cymdeithasol.

Cynlluniwyd y prentisiaethau i roi cymwysterau gwerthfawr, profiad gwaith hanfodol - a chyflog wrth astudio, i bobl ifanc.

Wrth eich gwaith byddwch yn gweithio fel gweithiwr cyflogedig ar y cyd ag aelodau staff profiadol. Fel arall, byddwch cael eich dysgu drwy gyfuniad o ddulliau dysgu megis diwrnod yn astudio yn y coleg, asesiadau ar-lein ac asesiadau yn eich gweithle.

Mae gennym gyrsiau amrywiol ar gyfer Prentisiaid yn darparu hyfforddiant o safon mewn amgylchedd cefnogol, gan eich helpu chi i ddatblygu eich sgiliau yn eich gyrfa o ddewis.

Os ydych yn 16 oed neu'n hyn ac yn gyflogedig yn barod yn y meysydd yn cynigiwn brentisiaethau ynddynt, gallwch ddewis eich cwrs ac ymgeisio ar-lein.

Os nad ydych yn gyflogedig gallwn roi cyngor i chi ynglŷn â chanfod swydd â'ch helpu i bartneru â chyflogwr.

I gael gwybod rhagor am ein Prentisiaethau e-bostiwch apprenticeships@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch 01495 333355.


Share this page