• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 

Freedom of Information at Coleg Gwent, South Wales

Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 


‘Rydym wedi ymrwymo i bolisi agored a thryloyw ym mhob agwedd o fusnes y coleg. Mae ein bwrdd yn cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (2000), ac yn sicrhau fod cymaint o wybodaeth â phosib ar gael ar ein gwefan a’n tudalen Lywodraethol. 

Mae’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004) yn rhoi hawl i’r cyhoedd gael mynediad at y wybodaeth amgylcheddol sy’n perthyn i awdurdod lleol, gan ddibynnu ar rai amodau ac eithriadau penodol. 

Am ragor o wybodaeth, neu i ofyn unrhyw gwestiwn, gyrrwch e-bost at ein Swyddog Llywodraethol Marie.Carter@coleggwent.ac.uk, ffoniwch 01495 333519, neu defnyddiwch ein ffurflen gysylltu

Cynllun Cyhoeddi Coleg GwentMae ein Cynllun Cyhoeddi yn manylu ar y math o wybodaeth sy’n cael ei ddarparu’n rheolaidd gan y coleg ar gyfer y cyhoedd, a sut y gellir cael mynediad ato. Mae’r cynllun yn cynnwys gwybodaeth fel strwythurau a threfniadau, gweithdrefnau gwasanaethau a chanllawiau. Yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae gan y cyhoedd yr hawl i ofyn am wybodaeth nad yw ar gael yn y Cynllun Cyhoeddi. 
Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth AmgylcheddolPolisi a Gweithdrefn
Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws