• https://www.coleggwent.ac.uk/ionawr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333564

Digwyddiadau busnes

Coleg Gwent

Hyfforddiant i fusnesau

Os ydych yn gyflogwr sydd â diddordeb mewn hyfforddi gweithwyr newydd, am wella sgiliau eich staff presennol, neu ddatblygu eich rheolwyr, mae ein tîm busnes yn cynnig gwasanaeth arbennig i gwrdd ag anghenion eich busnes. 

Archwiliwch botensial eich busnes i’r eithaf drwy gynnig hyfforddiant i’ch gweithlu wedi ei ddarparu gan ein hyfforddwyr arbenigol.  Byddant yn gweithio’n glos â chi er mwyn gweld beth sydd orau i’ch busnes arbennig chi, ac yn sicrhau eich bod yn cael y gorau posib o’ch buddsoddiad. 

Dewiswch o’n hamserlen reolaidd o gyrsiau hyfforddi poblogaidd, neu cysylltwch â’n hymgynghorwyr er mwyn datblygu pecyn hyfforddi pwrpasol, wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer eich busnes chi. Cysylltwch â ni ar 01495 333564 neu business@coleggwent.ac.uk

Barn y busnesau:

“‘Rydym wedi cyd-weithio â Coleg Gwent ar hyfforddiant ym maes diogelwch bwyd ar lefel ganolraddol ac uwch ers rhai blynyddoedd bellach, ac mae gennym berthynas ragorol gyda’r coleg. Mae’n bwysig iawn i ni fod y wybodaeth gywir gan bob un o’n staff er mwyn ein galluogi i barhau i gynnig yr ansawdd a’r safonau gorau i’n cwsmeriaid.”

Justin Llewellyn, Prif Gogydd Gwesty’r Celtic Manor, Casnewydd


Adnoddau hyfforddi Mae ein tîm yn cynnig hyfforddiant ar adeg ac mewn lle sy’n gyfleus i chi, sy’n golygu y gallwn hyfforddi eich staff yn eich gweithle neu yn ein canolfan hyfforddi. Mae tîm busnes Coleg Gwent wedi ei leoli yn y Siambrau Brenhinol/ Royal Chambers, lleoliad hawdd cael mynediad ato yng nghanol dinas Casnewydd, sydd ag adnoddau hyfforddi heb ei ail. 

 

Cyflogwch BrentisCredwn mewn gweithio law yn llaw â’n busnesau lleol er mwyn arfogi’n myfyrwyr â’r union sgiliau mae cyflogwyr yn edrych amdanynt.  Os ydych yn ystyried cyflogi Prentis, gallwn eich cysylltu â’r person cywir.  Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalen Prentisiaethau

 

CyrsiauI gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau defnyddiwch ein hadnodd chwilio, neu cymerwch olwg ar y rhestr sy’n dangos yr holl gyrsiau sydd ar gael. 

 

Datblygiad proffesiynol i unigolionBydd parhau â datblygiad proffesiynol yn hogi a mireinio eich sgiliau a’ch gwybodaeth yn y gweithle. Gall hefyd gynnig elfen gystadleuol i chi os ydych yn awyddus i ennill dyrchafiad neu am gynnig am swydd newydd.  Am ragor o wybodaeth am ein cyrsiau Datblygiad Proffesiynol, ewch i’n tudalen ar Datblygiad Proffesiynol.
Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws