• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Addysg Uwch

Delfrydol i raddedigion

Addysg Uwch yng Ngholeg Gwent

Mae cymhwyster prifysgol o fewn cyrraedd… ac nid oes rhaid iddo gostio ffortiwn.  Mae ein hystod gynyddol o gyrsiau Addysg Uwch yn golygu eich bod yn gallu astudio cyrsiau prifysgol ym mhob un o’n campysau.

Yr holl fanteision o astudio mewn prifysgol

Fel myfyriwr Addysg Uwch yng Ngholeg Gwent byddwch yn cael defnyddio holl gyfleusterau’r brifysgol sy’n dilysu eich cwrs, gan gynnwys canolfannau dysgu, adnoddau ar-lein ac Undeb Myfyrwyr y campws.  Byddwch yn cael eich tystysgrif gan eich prifysgol a chewch wahoddiad i seremoni raddio’r brifysgol.

 

Mewn Campysau cyfeillgar yn eich ardal leol

Gallwch ddisgwyl addysg o’r radd flaenaf gan ein darlithwyr arbenigol.  Mae gan yr holl ddarlithwyr brofiad helaeth o’u diwydiant, felly nid yn unig yr ydych yn cael eich dysgu gan y goreuon, rydych hefyd yn cael cyngor gwych am sut i ddechrau eich gyrfa.  Hefyd, mae ein dosbarthiadau yn fach, felly gallwch chi feddwl yn fawr.

 

Profiad cysylltiedig â gwaith i lansio eich gyrfa

Mae’r mwyafrif o gyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr gyda phrofiad gwaith perthnasol, ond mae’n aml yn anodd cael eich troed yn y drws os ydych newydd orffen eich addysg.  Bydd astudio gyda ni yn rhoi mantais gystadleuol i chi gan fod y rhan fwyaf o’n cyrsiau Addysg Uwch yn cynnwys profiad cysylltiedig â gwaith.  Felly, yn ogystal â chael defnyddio’r hyn rydych wedi ei ddysgu yn y coleg mewn diwydiant, bydd yn edrych yn dda ar eich CV a’ch gwneud yn fwy cyflogadwy efallai.

 

Buddsoddiad yn eich dyfodol, na fydd yn costio ffortiwn

Gall myfyrwyr Addysg Uwch wneud cais am Fenthyciad Myfyriwr i helpu gyda chostau astudio.  Ni fydd rhaid dechrau ad-dalu’r benthyciad nes eich bod yn ennill dros £21,000 y flwyddyn ac mae’r ad-daliadau’n fforddiadwy iawn ac nid oes rhaid talu treth arnynt.

 

Gwnewch gais nawr ar gyfer mis Medi – os ydych angen cymorth i ddewis y cwrs iawn siaradwch â’n tîm Derbyniadau trwy ffonio 01495 333777 neu e-bostio admissions@coleggwent.ac.uk

 

10 reasons to study with us HE Courses How to apply
Fees and financial information Learning support What our students say

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws