• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Peirianneg a Modurol

Engineering at Coleg Gwent, South Wales

Peirianneg a Modurol

Y ffôn symudol newydd yna - a’ch cyfrifiadur tabled newydd? Wel, roedd peirianwyr trydanol yn rhan o’u creu. Beth am y colur rydych chi’n ei wisgo? Bydd peirianwyr cemegol wedi ei roi ar brawf mewn labordy. Y car rydych chi’n ei yrru? Bydd peirianwyr cerbydau modur wedi gweithio mewn tîm i’w greu.

 

‘Gwneud i bethau ddigwydd’ y mae peirianwyr. A gallwch wneud i bethau ddigwydd yng Ngholeg Gwent!

 

Mae swyddi peirianegol yn cynnwys gweithredu peiriannau a ffabrigo, gwaith crefft a chynnal a chadw, gwaith gwneuthuro, weldio a pheiriannu. Yn eu plith hefyd mae technegwyr peirianegol sy’n gweithio ar ddatrys problemau ymarferol. Mae’n cynnwys hefyd drydanwyr a thechnegwyr cynnal a chadw trydan yn gweithio ym meysydd electroneg ddomestig a diwydiannol. Mae manylion am gyrsiau gwaith gosod trydanol ar y dalennau Adeiladu.

 

Mae dyfodol llewyrchus i’r maes peirianegol ac mae’n cynnig cyfleoedd hyfforddi a swyddi posibl mewn ystod eang o feysydd. Mae datblygiad gyrfaol ar bob lefel yn cynnig cyfleoedd i symud yn eich blaen at swyddi goruchwyliol, fel technwyr peirianegol i gychwyn ac yna swyddi uwch fel peirianwyr corfforedig neu siartredig.

 

Mae llwybrau gyrfa mewn Peirianneg yn cynnwys:

 • Y diwydiant cerbydau modur
 • Peirianwyr Dylunio
 • Crefftau Peirianegol
 • Technegwyr Peirianegol
 • Gwneuthurwyr
 • Rheolwyr
 • Diwydiant Mecanyddol
 • Peirianwyr Trydan
 • Peirianwyr Cynhyrchu
 • Peintwyr cerbydau
 • Gwaith trwsio corff cerbydau
 • Weldwyr
 • Arolygwyr weldio
 • Adeiladwyr cychod
 • Adeiladwyr pontydd
 • Peirianwyr Chwaraeon Moduro
 • Peirianwyr Rasio

 

Mae hon yn un o’r ychydig grefftau gwneuthgynhyrchu ac adeiladau lle mae her gyson o ddatblygu sgiliau newydd ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd. Mae weldio yn faes eang - mae wastad cyfle i ddysgu mwy am y prosesau a thechnegau lluosog. Mae llawer o gyfleoedd am swyddi yn y DU  a thramor ac mae sgiliau a chymwysterau a enillir yn y wlad hon yn ddilys ledled y byd.

 

Mecanyddol

Mae peirianneg fecanyddol yn cynnwys llawer o agweddau, er enghraifft, dadansoddi, dylunio a chynnal a chadw systemau mecanyddol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth gadarn o’r prif gysyniadau. Mae peirianwyr mecanyddol yn defnyddio’r egwyddorion hyn ac eraill wrth ddylunio a dadansoddi pethau fel peiriannau, awyrennau, cerbydau modur, teclynnau meddygol a llawer mwy.

Cerbydau Modur

Mae’r swyddi fel arfer mewn garejys, cwmnïau trafnidiaeth a chludiant neu sefydliadau mawr sydd â fflydoedd o gerbydau. Fel technegydd byddwch yn gwneud gwaith diagnostig, yn cynnwys gwaith ar systemau trydanol a systemau a reolir gan gyfrifiaduron. Mae’r gwaith yn heriol ac yn rhesymegol, yn cynnwys llawer o waith datrys problemau. Mewn cwmnïau mawr, mae fel arfer yn bosibl cael dyrchafiad i swyddi goruchwylio a rheoli.

 

Trwsio Corff Cerbydau

Mae’r swyddi fel arfer mewn garejys, siopau corff ceir a’r diwydiant chwaraeon modur sy’n arbenigo mewn gwaith trwsio cerbydau ar ôl damweiniau. Mae’r sgiliau sydd eu hangen yn amrywio o adrannu paneli, gwaith valet, weldio MIG a thrwsio problemau paent. Rydym yn cynnig rhaglen Gyn-Brentisiaeth (llawn amser) a Phrentisiaeth. Mae’r rhaglen Brentisiaeth yn cynnwys gweithio ar theori a blociau o sesiynau ymarferol.

 

Trydan a Thrydanol

Mae cyrsiau llawn amser yn darparu’r cam cyntaf tuag at gymhwyster fel trydanwr ac yn canolbwyntio ar ddiwydiant. Mae’r cyrsiau’n cynnwys astudio at gymwysterau technegol City and Guilds. Bydd y wybodaeth a geir o astudio’r cwrs yn eich galluogi i symud yn eich blaen i wasanaethau eraill sy’n gysylltiedig â gwasanaethau trydan. Mae angen i drydanwyr fod yn ffit a gallu gweithio ar uchder. Mae angen iddyn nhw allu gweld lliwiau a bod yn barod i deithio. Rhaid iddynt hefyd ystyried eu diogelwch eu hunain a diogelwch eraill a sylwi ar bob manylyn.

 

Rhaglen Llwybr at Brentisiaeth

Mae’r Rhaglen Llwybr at Brentisiaeth yn llwybr hyblyg sy’n darparu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen mewn diwydiant. Mae dysgwyr yn treulio hyd at flwyddyn ar raglen hyfforddi ddwys lawn amser sy’n cynnwys profiad gwaith ymarferol a chymhwyster galwedigaethol Lefel 2, yn ogystal â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd arnoch eu hangen i fynd yn eich blaen at Brentisiaeth lawn amser.

 

Mae Coleg Gwent yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau yn cynnwys rhaglenni Cyn-Brentisiaeth, yn symud ymlaen at hyfforddiant pellach hyd at lefel prifysgol a’r tu hwnt. Os am astudio’n llawn amser, yn rhan amser neu ar ddyddiau wedi eu rhyddhau o’r gwaith, mae gennym gwrs ar eich cyfer chi.

 

Chwiliwch drwy’r cyrsiau isod neu cysylltwch â’n tîm Derbyn i gael rhagor o wybodaeth.

 

Engineering & Automotive

  BTEC Aeronautical Engineering Level 3
  Blaenau Gwent Learning Zone   Full Time
  BTEC Enhanced Engineering Programme - Mechanical Level 3
  Crosskeys Campus   Full Time
  BTEC Technical (Extended Diploma) in Electrical/Electronic Engineering Level 3
  Crosskeys Campus   Full Time
  BTEC Technical (Extended Diploma) in Mechanical Engineering Level 3
  Crosskeys Campus   Full Time
  BTEC Technical Diploma in Electrical / Electronic Engineering Level 2
  Crosskeys Campus   Full Time
  BTEC Diploma Vehicle Fast Fit Level 2
  Crosskeys Campus   Full Time
  BTEC Diploma in Engineering Level 2
  Blaenau Gwent Learning Zone   Full Time
  BTEC Diploma in Vocational Studies - Engineering Level 1
  Blaenau Gwent Learning Zone   Full Time
  BTEC Enhanced Engineering Programme - Electrical Level 3
  Crosskeys Campus   Full Time
  BTEC Extended Diploma in Motorsport Engineering Level 3
  Blaenau Gwent Learning Zone   Full Time
  City & Guilds Craft Diploma in Engineering - Electrical and Electronic Technology Level 2
  Crosskeys Campus £750 Full Time, Part Time Day
  City & Guilds Diploma Accident Repair (Body and Paint) Level 1
  City of Newport Campus £40 Full Time
  City & Guilds Diploma Accident Repair (Paint Principles) Level 2
  City of Newport Campus   Full Time
  City & Guilds Diploma Automotive Engineering Level 3
  City of Newport Campus   Full Time
  City & Guilds Diploma Light Vehicle Maintenance and Repair Principles Level 2
  City of Newport Campus   Full Time
  City & Guilds Diploma Vehicle Maintenance (Light) Level 1
  City of Newport Campus £40 Full Time
  City & Guilds Diploma in Engineering (Fabrication & Welding) Level 2
  City of Newport Campus   Full Time
  City & Guilds Diploma in Engineering (Mechanical) Level 2
  Crosskeys Campus, City of Newport Campus   Full Time, Part Time Day
  City & Guilds Diploma in Vehicle Maintenance and Repair Level Entry 3
  Crosskeys Campus   Full Time
  EAL Diploma Engineering and Manufacturing Level 1
  City of Newport Campus £40 Full Time
  EAL Diploma in Engineering Technologies Level 1
  Crosskeys Campus   Full Time
  IMI Diploma Vehicle Maintenance and Repair (Motorcycle) Level 3
  Crosskeys Campus   Full Time
  IMI Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Level 1
  Crosskeys Campus   Full Time
  IMI Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Level 2
  Crosskeys Campus, City of Newport Campus   Full Time
  IMI Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Principles Level 3
  Crosskeys Campus   Full Time
  IMI Diploma in Vehicle Maintenance and Repair (Motorcycle) Level 2
  Crosskeys Campus   Full Time
  IMI Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (Extended Diploma) Level 2
  Crosskeys Campus   Full Time
  IMI Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (Extended Diploma) Level 3
  Crosskeys Campus   Full Time

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws