• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Canolfannau Adnoddau Dysgu

Learning Resources Centre at Coleg Gwent, South Wales

Canolfannau Adnoddau Dysgu

Mae popeth sydd arnoch chi ei angen i fwrw ymlaen gyda’ch astudiaethau ar gael i chi yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu - adnoddau dysgu, cyngor ynghylch eich astudiaethau a lle tawel i weithio ar eich asesiadau.  

 

Adnoddau

 • Llyfrau sy’n gysylltiedig â’ch cwrs 
 • Llyfrau ffuglen a DVDs 
 • Papurau newydd dyddiol 
 • Cylchgronau a chyfnodolion 
 • eLyfrau y gallwch hefyd gael mynediad iddyn nhw gartref
 • Cyfrifiaduron gyda mynediad i’r rhyngrwyd, prosesu geiriau, taenlenni, cronfeydd data a meddalwedd graffeg a modd i chwarae DVDs arnynt
 • Cyfleusterau diwifr er mwyn i chi allu defnyddio eich gliniadur neu dabled eich hun

 

Catalog ar-lein

Gallwch chwilio am ddeunyddiau unrhyw gampws Coleg Gwent o’ch cartref dryw’r catalog ar-lein. Gallwch hefyd archebu deunyddiau a threfnu iddyn nhw gael eu hanfon i’ch campws chi.

Mae’r catalog hefyd yn eich galluogi i weld pa ddeunyddiau yr ydych wedi eu defnyddio yn y gorffennol, os hoffech eu defnyddio eto ar gyfer aseiniad arall.

Byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau ynghylch sut i wneud hyn oll wedi i chi ymrestru. 

 

Ymgynghorwyr Dysgu

Mae’r Ymgynghorwyr Dysgu yn gweithio o’r Canolfannau Adnoddau Dysgu. Gallan nhw eich helpu mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys:  

 • Help wrth chwilio am adnoddau – ar-lein ac yn y Canolfannau eu hunain
 • Helpu gyda sgiliau astudio, fel deall aseiniadau, chwilio am wybodaeth a chynllunio’ch gwaith
 • Cynnal gweithdai sgiliau astudio fel rheoli amser, ysgrifennu nodiadau a chyfeirnodi 
 • Darparu cymorth i unigolion a grwpiau
 • Cynhyrchu canllawiau ‘Sut i’ i’ch helpu gyda’ch cwrs 

Office 365

Eleni, rydyn ni’n darparu mynediad i Microsoft Office 365 i bob myfyriwr. Fersiwn ar-lein o Microsoft Office yw hwn. Byddwch yn gallu cael mynediad i bethau fel Microsoft Word a PowerPoint ar unrhyw declyn sydd â chysylltiad â’r rhyngrwyd. Ymhlith manteision eraill Office 365 mae;

 • terabeit i storio ar-lein drwy  Microsoft OneDrive
 • Cyfrif e-bost gyda blwch post 50Gb
 • Fersiynau ar-lein ar y we o raglenni Microsoft Office i’w defnyddio ar eich dyfais symudol
 • Y gallu i lawr lwytho fersiynau llawn o Microsoft Office Professional i’ch dyfais bersonol

 

Gwasanaethau reprograffeg

Gallwch fanteisio ar ystod o wasanaethau yn y Canolfannau Adnoddau Dysgu i’ch helpu wrth gyflwyno’ch gwaith. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

 • Argraffu
 • Llungopïo
 • Rhwymo
 • Lamineiddio

Amseroedd agor

Campws Dinas Casnewydd

Dydd Llun: 8.30am – 7.00pm

Dydd Mawrth: 8.30am – 7.00pm

Dydd Mercher: 8.30am – 7.00pm

Dydd Iau: 8.30am – 5.00pm

Dydd Gwener: 8.30am – 4.00pm

Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dydd Llun: 9.00am – 5.00pm

Dydd Mawrth: 9.00am – 6.00pm

Dydd Mercher: 9.00am – 6.00pm

Dydd Iau: 9.00am – 5.00pm

Dydd Gwener: 9.00am – 4.00pm

Campws Pont-y-pŵl

Dydd Llun: 8.30am – 7.00pm

Dydd Mawrth: 8.30am – 7.00pm

Dydd Mercher: 8.30am – 4.30pm

Dydd Iau: 8.30am – 4.30pm

Dydd Gwener: 8.30am – 4.00pm

Campws Brynbuga

Dydd Llun: 8.30am – 4.30pm

Dydd Mawrth: 8.30am – 4.30pm

Dydd Mercher: 8.30am – 4.30pm

Dydd Iau: 8.30am – 6.00pm

Dydd Gwener: 8.30am – 4.00pm

Campws Crosskeys

Dydd Llun: 8.30am – 6.00pm

Dydd Mawrth: 8.30am – 7.00pm

Dydd Mercher: 8.30am – 4.30pm

Dydd Iau: 8.30am – 4.30pm

Dydd Gwener: 8.30am – 4.30pm

 

 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws