• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Dysgu Cymraeg Gwent

Welsh for Adults Centre at Coleg Gwent, South Wales

Dysgu Cymraeg Gwent
Os dych chi’n ddechreuwr pur neu'n bwriadu datblygu eich sgiliau iaith Gymraeg, dyn ni yma i helpu pob dysgwr Cymraeg yn ardal Gwent - beth bynnag yw eich lefel.

Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau Cymraeg ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Sir Fynwy.

Mae digon o ddewis. Mae’n bosib mynd i ddosbarth nos neu ddilyn cwrs dwys neu hyd yn oed cyfuno gwersi yn y dosbarth gyda dysgu ar-lein.Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws