• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Campws Brynbuga

Usk Campus at Coleg Gwent, South Wales

Campws Brynbuga

Dyma gyfle i astudio ynghanol prydferthwch cefn gwlad yn y mwyaf gwledig o’n holl gampysau. Mae’r cyrsiau a gynigir yma’n gwneud yn fawr o’r lleoliad unigryw yn Sir Fynwy a ger tref hanesyddol Brynbuga.Mae campws Brynbuga o fewn cyrraedd hawdd i Drefynwy, y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Magwyr, Pont-y-pŵl a Chasnewydd, ac yn agos i draffordd yr M4.


Roedd y ganolfan yn adnabyddus gynt fel coleg amaethyddol. Erbyn hyn yn rhan o Goleg Gwent, mae campws Brynbuga yn lle gwych ar gyfer cyrsiau’n ymwneud â gwaith tir, a hefyd ar gyfer cyrsiau chwaraeon, gweithgareddau awyr agored a Sgiliau Byw’n Annibynnol. 

Mae ein cyfleusterau arbennig yn cynnwys:

  • Fferm fasnachol weithiol (ystâd 296 erw)
  • Canolfan Gofal Anifeiliaid
  • Canolfan Farchogol
  • Canolfan Ailgartrefu Cathod Blue Cross
  • Canolfan Adnoddau Dysgu

Cyfeiriad Coleg Gwent
Campws Brynbuga
Y Rhadyr
Brynbuga
NP15 1XJ

Map Google

 
   


Mae digonedd o le i astudio a chymdeithasu ymhob un o’n campysau, ac mae cysylltiadau Diwifr am ddim i fyfyrwyr.

 

 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws