• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Digwyddiadau agoredDewch i un o'n digwyddiadau agored

Gall dewis y cwrs iawn ar eich cyfer chi, a'r yrfa rydych chi ei heisiau, fod yn frawychus...ac ychydig yn ddryslyd! Felly, os ydych yn ystyried coleg neu brifysgol, mae ein digwyddiadau agored yn ffordd wych o ddysgu mwy ac ateb eich cwestiynau i gyd.

 

Mae gennym gannoedd o gyrsiau gwahanol ichi ddewis o'u plith, sy'n rhoi'r cyfle ichi astudio rhywbeth rydych yn wir angerddol drosto - o wyddoniaeth fforensig i wallt a harddwch, ac o beirianneg i dechnolegau digidol a mwy.

 

Gyda staff a Llysgenhadon Myfyrwyr wrth law i’ch helpu gyda’ch cwestiynau, byddwch yn gallu:

  • Siarad â thiwtoriaid cwrs a chael canllawiau cwrs

  • Holi ynghylch llwybrau gyrfa posibl

  • Cymryd cipolwg o'r campws, cyfleusterau a dosbarthiadau

  • Cael cymorth gyda'r broses ymgeisio a gwneud cais yn y fan a'r lle

  • Cael rhagor o wybodaeth ynghylch cymorth ariannol a theithio

  • Rhagor o wybodaeth am y cymorth rydym yn ei gynnig

 

Nodwch, os byddwch yn mynychu digwyddiad yn ein campws Pont-y-pŵl, gallwch drafod y pynciau sydd dan sylw ym Mharth Dysgu Torfaen o fis Medi 2020. Am restr o’r cyrsiau sydd ar gael, ewch i’n tudalen we benodol.

 

Dewis y digwyddiad agored iawn ichi

Mae dau fath gwahanol yn Coleg Gwent. Mae ein prif ddigwyddiadau yn rhoi cyfle ichi ddysgu mwy ynghylch ein cyrsiau llawn amser a rhan amser, yn ogystal â'n cymwysterau prifysgol; mae ein digwyddiadau gwybodaeth ynghylch Addysg Uwch yn fwy personol, ac wedi eu hanelu at unrhyw un sy'n ystyried astudio ar ein cyrsiau lefel prifysgol.

 

 

Os nad ydych yn sicr pa un i gofrestru ar ei gyfer, ffoniwch ni ar 01495 333777 a byddwn yn fwy na pharod i helpu.

 

Digwyddiad

Pwnc dan sylw

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Digwyddiad Gwybodaeth AU

Cymwysterau prifysgol

Dydd Mercher 09 Hydref 2019

1pm - 4pm

Pob campws

Digwyddiad Agored

Cyrsiau llawn amser a rhan-amser; Cymwysterau prifysgol

Dydd Iau 07 Tachwedd 2019

5pm - 7:30pm

Pob campws

Dyddiadau ddim yn gyfleus? Mae rhestr lawn ar gael ar ein tudalen digwyddiadau.

 

 

Dyma beth sydd gan bobl i'w ddweud am ein digwyddiadau agored:

 

"Roedd yn well gennyf ddigwyddiad agored Parth Dysgu Blaenau Gwent yn hytrach na'r colegau eraill; penderfynais astudio pwnc yn y gyfraith ar ôl siarad â'r tiwtoriaid yn y digwyddiad agored; roeddwn i'n meddwl ei fod yn swnio'n ddiddorol iawn", Alicia Powell, myfyriwr Lefel A

 

"Ewch i ddiwrnod agored, yn bendant! Cewch gyfle i gyfarfod â'r bobl a fydd yn eich addysgu chi. Mae'n awyrgylch braf a hamddenol, ac yn ffordd wych o gael y wybodaeth berthnasol", Hannah Williams, myfyriwr AHO

 

"Es i ddigwyddiad agored, cyfarfod â'r athrawon a chael cipolwg ar y campws. Mi wnes ystyried chweched dosbarth, ond mae'n well gennyf goleg", Cian Jones, myfyriwr Lefel A

 

"Ewch i ddigwyddiad agored a gwnewch gais... Es i ddigwyddiad agored a siarad gyda'r staff ynglŷn â fy niddordeb a graddau rhagweledig.  Cefais wybod gan y staff fy mod yn gallu cofrestru ar y cwrs rwyf yn ei astudio nawr", Jade Parry, myfyriwr Trydanol 

 

"Fe wnaeth digwyddiad agored fy helpu i benderfynu ar gwrs wrth i mi ddarganfod mwy am y cwrs a' r campws...Penderfynais wneud cais yn y fan a'r lle yn y llyfrgell, a chefais gymorth gyda fy nghais", Hajar Abdul, myfyriwr Gofal Plant

 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws