• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333564

NVQs

 

NVQs

Mae cyrsiau NVQ (National Vocational Qualifications) yn  rhoi cyfle i bobl i weithio, cyrraedd lefel o sgiliau ac ennill cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ar yr un pryd. Mae’r cymwysterau, sydd wedi ei seilio ar waith, yn cyfuno gwybodaeth theoretig gyda sgiliau ymarferol ac yn darparu’r galluoedd a’r sgiliau sydd ar bobl eu hangen er mwyn symud yn eu blaen yn eu gwaith. Maen nhw ar gael ymhob sector o’r economi ac maen nhw ar gael i bawb, waeth beth fo’u rhyw neu oedran.

Perchir cymwysterau NVQ am eu hyblygrwydd, eu heffaith gadarnhaol ar staff a pherfformiad busnes a’u haddasrwydd ar gyfer ymgeiswyr sydd yn well ganddynt ddysgu drwy brofiad yn hytrach na thrwy arholiadau a’r dulliau dysgu traddodiadol.
 

Y Budd a ddaw i Gyflogwyr: 

  • Mae cymwysterau NVQ yn datblygu gweithwyr sydd â sgiliau ac sydd yn fwy ysgogol ac mae hyn yn arwain at allbwn a chynhyrchedd uwch
  • Mae staff yn fwy tebygol o aros gyda chyflogwr sy’n barod i’w datblygu ar gyrsiau fel hyn am fod hynny’n brawf o ymrwymiad cyflogwr at ei staff
  • Mae cyrsiau NVQ wedi eu seilio ar waith a gellir eu haddasu at anghenion busnes ac felly gall cyflogwr ymestyn sylfaen a phroffil sgiliau ei fusnes
  • Maen nhw’n darparu fframwaith hwylus ar gyfer asesu galluoedd staff


Y Budd a ddaw i Ymgeiswyr: 

  • Gall ennill cymhwyster NVQ roi hwb i hyder ymgeisydd a’i ysgogi yn ei waith
  • Gall y cymhwyster arwain at godiad cyflog a dyrchafiad
  • Mae’n gwella trosglwyddoldeb a chyflogadwyedd
  • Mae’n dangos eich galluoedd yn eich swydd a’ch gallu i wneud y gwaith at safonau cenedlaethol

 

Busnes a Phroffesiynol

C&G Level 2 NVQ Diploma in Business Administration

C&G Level 2 NVQ Diploma in Business Improvement Techniques

C&G Level 3 NVQ Diploma in Business Improvement Techniques

C&G Level 2 Certificate in Warehousing & Storage


Adeiladu

C&G Level 3 Award in Assessing Competence in the Work EnvironmentRheoli addysg

C&G Level 3 Award in Education and Training

 

Iechyd a Gofal Cymdeithaso

C&G Level 2 Diploma in Health & Social Care

C&G Level 3 Diploma in Clinical Healthcare Support


Arweinyddiaeth a Rheolaeth

ILM Level 3 Award in Coaching

ILM Level 3 Certificate in Coaching & Mentoring

ILM Level 4 NVQ Diploma in Management

ILM Level 7 NVQ Diploma in Strategic Management and Leadership


Gweithgynhyrchu

C&G Level 2 NVQ Certificate in Machine Printing

C&G Level 3 NVQ Diploma in Machine Printing
Manwerthu

C&G Level 2 NVQ Certificate in Customer Service

Cyfleoedd Ariannu

 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws