• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333564

Iechyd a Gofal CymdeithasolIechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae rheoliadau llymach y sector iechyd a gofal yn golygu bod rhaid i chi gael staff sydd wedi eu hyfforddi’n briodol.

Yng Ngholeg Gwent, gall ein cyrsiau Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol helpu eich cyflogeion i ychwanegu at y wybodaeth sydd ganddynt eisoes, datblygu sgiliau arbenigol a pharhau gyda’u datblygiad proffesiynol. Mae’r cyrsiau hefyd yn addas ar gyfer unigolion sydd am gychwyn yn y sector gofal iechyd neu wella’u rhagolygon am swyddi.
 

Gwasanaeth gwych

Mae gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant wedi cynorthwyo gyda’r gwaith o lunio pob un o’n cyrsiau ac mae ein hyfforddwyr profiadol yn ymrwymedig at ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf. Bydd profiad galwedigaethol heb ei ail ar gael i chi a’ch cyflogeion a bydd cyfle i ddysgu arfer gorau gan arbenigwyr sydd â gwybodaeth drylwyr o’r sector gofal.
 

Hyfforddiant hyblyg

Mae’r cyrsiau sydd wedi eu hamserlennu yn cael eu cynnal ar Gampws Dinas Casnewydd a’r Siambrau Brenhinol. Gallwn hefyd, fodd bynnag, ddarparu hyfforddiant  hyblyg wedi ei deilwra’n arbennig yn y gweithle er mwyn diwallu anghenion penodol eich busnes.
 

Cyrsiau iechyd a Gofal Cymdeithasol


I gael rhagor o wybodaeth, neu i fwcio, cysylltwch â’r tîm Derbyn:
 
01495 333777

 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws