• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Tywydd garw

Diweddariad ar y Tywydd Garw

Diweddariad ar y Tywydd Garw
Yn ystod tywydd garw, gwiriwch y wybodaeth am eich campws isod. Gwneir pob ymdrech i ddod â'r wybodaeth ddiweddaraf i chi cyn gynted ag y gwneir penderfyniadau, felly cadwch olwg ar y dudalen hon am ddiweddariadau pellach. Cymerwch ofal wrth deithio peidiwch â gyrru os nad yw hi’n ddiogel i wneud hynny a gwisgwch esgidiau synhwyrol er mwyn osgoi llithro.

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf: 04/04/2019 15:45 AM


Campysau  
Parth Dysgu Blaenau Gwent Ar agor
Campws Dinas Casnewydd Ar agor
Campws Crosskeys Ar agor
Campws Pont-y-pŵl Ar agor
Campws Brynbuga Ar agor
Campws Brynbuga Ar agor


Busnes Coleg Gwent (Y Siambrau Brenhinol, Casnewydd)

Canolfan Hyfforddi Ar agor
Cyrsiau Yn rhedeg


Y Cyfryngau Cymdeithasol

Bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu postio ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol. Yn ystod tywydd garw ni fyddwn yn gallu ymateb i ymholiadau unigol ar y cyfryngau cymdeithasol. Efallai y bydd y sylwadau'n cael eu diffodd i sicrhau ein bod yn rhoi unrhyw ddiweddariadau i chi yn gyflym ac yn glir.

Teithio

Mae diogelwch ein dysgwyr yn hollbwysig bob amser, a dylai dysgwyr deithio dim ond os a phryd y mae'n ddiogel i wneud hynny.

 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws