• https://www.coleggwent.ac.uk/ionawr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Rhan Amser

Adults at Coleg Gwent, South Wales

Cyflawnwch y rhyfeddol yng Ngholeg Gwent!

Bob blwyddyn, ‘rydym yn falch o helpu miloedd o bobl yn ein cymunedau lleol i gymryd y cam nesaf tuag at sicrhau lle mewn prifysgol, neu’r swydd ddelfrydol, at ennill cymwysterau proffesiynol neu ddysgu sgil newydd.

 

Os hoffech newid gyrfa, sicrhau dyrchafiad, dychwelyd i’r byd gwaith, ddechrau eich busnes eich hun neu ddatblygu hobi, fe wnawn ein gorau i’ch helpu i ddewis o gannoedd o gyrsiau er mwyn i chi ddod o hyd i’r un iawn i chi. 

 

Mae’n bwysig medru cadw cydbwysedd rhwng dysgu a’r pethau eraill sydd yn eich bywyd, felly ‘rydym yn cynnig cyrsiau hyblyg rhan amser fydd yn addas i chi. Golyga lleoliadau Coleg Gwent, sy’n cynnwys pum campws rhagorol a dwy ganolfan allgymorth cyfleus, fod posibiliadau cyffrous ar gael i bawb yn eu cymunedau lleol.

Barn y myfyrwyr: 

Rwyf wedi dysgu cymaint yn sgil y cymhwyster yma, ac wedi gwirioneddol fwynhau dysgu pethau newydd, boed hynny’n gamp newydd neu’n helpu plant i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder.  ‘Rwyf wedi dechrau ar yrfa newydd, gyrfa ‘rwy’n teimlo’n frwd drosti, ac mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ‘mywyd i.

Kieron Bishop, Diploma Estynedig mewn Hyfforddi Chwaraeon a Ffitrwydd

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Yng Ngholeg Gwent gallwch fod yn siwr?r y byddwn gyda chi bob cam o’r ffordd.  Golyga ein cyngor a’n cefnogaeth gadarn y byddwch yn cael pob cymorth posib i wireddu’ch amcanion.  Gall ein timau Gwasanaethau Myfyrwyr eich cynghori am yr holl gymorth sydd ar gael - cefnogaeth ar gyfer gyrfaoedd, cyllid, dysgu a lles. Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalen Cefnogaeth i Fyfyrwyr. 

 

Cyrsiau

I ddarganfod rhagor am ein cyrsiau, gallwch chwilio drwy ddefnyddio’n adnodd chwilio, neu darllenwch y rhestr sy’n cynnwys yr holl gyrsiau.

 

 

Share this page