• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

10 rheswm dros astudio gyda ni

10 rheswm dros astudio Addysg Uwch (AU) yng Ngholeg Gwent

1. Ein partneriaethau cryf gyda Phrifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerwrangon a Pearson. 

2. Rydym yn lleol, felly byddwch yn arbed arian ar deithio a llety. Byddwch yn arbed amser i’w dreulio yn hytrach â theulu, neu yn y gwaith fel y gallwch leihau unrhyw ddyled ymhellach. 

3. Gall ein cymwysterau AU arwain at botensial elw cynyddol, mwy o gyfleoedd a gyrfa sy’n rhoi mwy o foddhad. Gan eu bod yn berthnasol yn broffesiynol, gallent roi mantais gystadleuol i chi. 

4. Mae ein cyrsiau fel arfer yn cynnwys dysgu yn y gweithle ac yn y coleg. Felly cewch sgiliau gyrfa a gwybodaeth benodol am ddiwydiant y chwilia cyflogwyr amdanynt. Bydd hyn yn hybu eich cyfleoedd o ganfod eich gyrfa ddelfrydol. 

5. Gallwch ennill cymhwyster annibynnol a fydd yn eich cynorthwyo i gychwyn eich gyrfa. Neu gallwch barhau â’ch astudiaeth i ennill gradd lawn o fewn 1 i 2 flynedd arall.  

6. Mae ein hystod eang o bynciau ac opsiynau astudio yn golygu gallwch astudio yn llawn amser neu’n rhan-amser. Ceir hyblygrwydd hefyd yn aml i gyd-fynd â gwaith neu ymrwymiadau eraill. 

7. Mae gan ein darlithwyr ysbrydoledig wybodaeth wych a diweddar am y pwnc. Mae ganddynt brofiad addysg helaeth ynghyd â phrofiad diwydiant nodedig. Felly gallant roi cyngor da i chi ar sut i ganfod gwaith pan raddiwch. 

8. Golyga meintiau dosbarthiadau llai y derbyniwch gymorth agos gan staff darlithio a’n staff cymorth ymroddedig. Mae ein campysau lleol yn gyfeillgar a chroesawgar. 

9. Os ydych yn llwyddo i gwblhau cwrs a roddir gan un o’n prifysgolion partner, fe dderbyniwch dystysgrif a roddir gan y brifysgol. Cewch wahoddiad i seremoni raddio’r brifysgol.  

10. Byddwch yn ymgeisio’n uniongyrchol i Goleg Gwent sy’n haws a mwy hyblyg nag UCAS. Efallai canfyddwch nad ydych â’r gofynion mynediad mae prifysgolion eu hangen, ond efallai y gallech gofrestru â ni. 


Mae dros 800 o bobl yn astudio at gymhwyster Addysg Uwch (AU) yng Ngholeg Gwent. Dewch i ymuno â ni!


Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws