• https://www.coleggwent.ac.uk/open

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Sut i ymgeisio


Canllaw AU ar gyfer Medi nawr ar gael

Cyrsiau prifysgol lleol

Mae ein hystod gynyddol o gyrsiau AU yn golygu bod gennych hyd yn oed fwy o gyfleoedd i gael cymhwyster prifysgol ar garreg eich drws. Gyda 10 rheswm da penodol i astudio gyda ni, dylech lawrlwytho ein canllaw cwrs newydd i wybod pa un o’n cyrsiau cyffrous gallech ei astudio’r adeg hon y flwyddyn nesaf.

 

Ynghyd â Phrifysgol De Cymru, rydym nawr hefyd yn gweithio â Phrifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caerwrangon fel gallwch astudio rhai o’u cyrsiau nhw yng Ngholeg Gwent. 


Ymgeisiwch nawr
Unwaith rydych wedi penderfynu ar gwrs gallwch ymgeisio ar-lein. Argymhellwn i chi hefyd ddod i noson agored i siarad â thiwtoriaid, cael cyngor ar gymorth ariannol ac edrych o gwmpas y campws. 
 
Cewch wybod mwy am hanes myfyrwyr Coleg Gwent ar ein Facebook, Twitter ac Instagram
 
 
Chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer y cwrs iawn?  
Edrychwch ar yr astudiaethau achos isod i wybod pam y dewisodd myfyrwyr presennol Goleg Gwent a pham eu bod yn mwynhau’r coleg gymaint. 

af. 

 
Taith James Taith Megan
 Taith Martyn  Taith Mo
 Persbectif

 
 

Share this page