• https://www.coleggwent.ac.uk/ionawr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Sut i ymgeisio

Sut i ymgeisio

4 cam hawdd i gofrestru ar gyrsiau rhan amser

1. Penderfynwch pa gwrs yr hoffech ei ddilyn drwy ddefnyddio’r adnodd chwilio ar y dde, neu drwy gael golwg ar yr holl gyrsiau rhan amser.  Os hoffech help i ddewis y cwrs iawn, ffoniwch Tîm Derbyniadau’r Coleg ar 01495 333777.

2.  Bydd rhaid cael cyfweliad ar gyfer rhai cyrsiau er mwyn sicrhau fod y cwrs yn iawn i chi - cewch ragor o wybodaeth am hyn.  Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi pryd fydd y cwrs yn dechrau.

3. I sicrhau lle ar y cwrs, dewch i’n gweld neu ffoniwch ni.  Bydd rhaid i chi wneud taliad, felly cofiwch ddod â’r manylion talu perthnasol gyda chi.  

4. I gwblhau’r broses gofrestru bydd angen eich:

  • Manylion personol (gan gynnwys eich cyfeiriad post llawn)
  • Llun Adnabod (trwydded yrru/pasport)
  • Modd talu (cerdyn debyd/credyd, manylion banc) ar gyfer unrhyw ffioedd dysgu neilltuol (ffioedd cofrestru a ffioedd arholiadau os ydych yn ymgeisio ar y diwrnod)
  • Rhif Yswiriant Cenedlaethol (gweler eich slipiau talu, cerdyn YC)
Sylwer:
  • Os ydych yn derbyn rhai budd-daliadau penodol, efallai byddwch yn gymwys i hepgor rhan neu’r cyfan o’r ffi dysgu.  Yn yr achos hwn bydd angen i ni weld y llythyr hawl perthnasol.  Bydd rhaid i chi dalu’r ffioedd cofrestru a’r ffi arholiad.
  • Os yw’ch cyflogwr yn talu am eich cwrs, bydd angen manylion tâl eich cyflogwr.

 

Cofrestrwch dros y ffôn:

01495 333777

 

Cofrestrwch yn bersonol:

Yn unrhyw un o 5 Campws Coleg Gwent

 

Bydd y ddau ar agor o:

Dydd Llun - Iau 8.30am-4.30pm

Dydd Gwener 8.30-4.00pm

 

Peidiwch ag oedi!  Mae’r cyrsiau’n llenwi’n gyflym, felly cofrestrwch rhag blaen.Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws