• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Dysgu yn y Gymuned

Dysgu yn y Gymuned

Mae ein cyrsiau cymunedol rhan amser wedi’u cynllunio’n arbennig i ddygymod â bywydau prysur ac â galwadau gwaith a theulu.

Mae ein timoedd dysgu cymunedol cyfeillgar yn gwrando ar yr hyn ‘rydych chi am ei wneud, yn eich helpu i wireddu’ch nod, ac yn cynnig cefnogaeth a chymorth.  Mae ein canolfannau dysgu cymunedol yn llefydd gwych i gwrdd â ffrindiau, i wneud ffrindiau newydd, i ddatblygu sgiliau, i ennill cymwysterau ac i adeiladu hunanhyder.
 

Addysg i Oedolion 

‘Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol i roi’r dewis gorau i chi o ran cyrsiau, yn eich cymuned leol.

Mae myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau breiniol yn fyfyrwyr yn y Coleg ac mae ganddynt hawl i ddefnyddio'r llyfyrgelloedd a'r cyfleusterau 'galw heibio' yn y prif gampysau, ond cynhelir y cyrsiau mewn canolfannau lleol yn y gwahanol ardaloedd.



Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws