• https://www.coleggwent.ac.uk/ionawr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Sut i ymgeisio

Sut i ymgeisio

Cyrsiau llawn amser ar gyfer mis Medi 2019/20

Os nad ydych chi'n siŵr beth ydych eisiau ei astudio, beth am edrych ar ein cyrsiau ar-lein, neu lawrlwytho ein canllaw cyrsiau llawn amser.
 
 
 
Sut i wneud cais
I wneud cais am gwrs, ewch i dudalen y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, sgroliwch i lawr i waelod y dudalen, a chliciwch ar y botwm glas 'Apply 19/20'. Os hoffech ragor o wybodaeth, ffoniwch ein Swyddogion Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777 a byddant yn hapus i ateb eich cwestiynau.
 
Eich cyfweliadOs yw eich cais yn llwyddiannus, fe'ch gwahoddir am gyfweliad yma ar y campws. Dyma gyfle gwych i chi siarad ag aelod o'n tîm, darganfod mwy am eich cwrs dewisol a thrafod opsiynau gyrfa posibl. Yna byddwn yn cynnig lle i chi ar gwrs addas.
 
CofrestruOs cynigir lle i chi yng Ngholeg Gwent, eich cam nesaf fydd cofrestru. Byddwn yn anfon llythyr atoch gyda manylion am bryd y mae angen i chi gofrestru a beth fydd angen i chi ddod gyda chi. Mae cofrestru yn digwydd tua diwedd mis Awst.
 
Dechrau yn y ColegMae'r tymor newydd yn cychwyn ar ddechrau mis Medi - byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd fydd eich diwrnod cyntaf pan fyddwch yn cofrestru.
 


Eich taith yn gryno1. Dewiswch gwrs 
2. Gwnewch gais ar-lein
3. Dewch i gael cyfweliad
4. Dewch i sesiwn gofrestru/cynefino
5. Dechreuwch yn y coleg


Share this page